Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII

22/03/2022 - 15:33

BDK.VN - Ngày 22-3-2022, tại hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,

Sau một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII đã hoàn thành tốt chương trình đặt ra. Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về thi hành Điều lệ Đảng và một số kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng phát triển con người,...

Qua theo dõi, tất cả các đại biểu ở điểm cầu tỉnh và tất cả các điểm cầu trong toàn tỉnh, tôi nhận thấy các đồng chí đều thể hiện sự tập trung cao để tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII. Kết quả đạt được của hội nghị, góp phần lan tỏa tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng với khí thế, tinh thần, quyết tâm cao. Và đây cũng là cách làm thiết thực của Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới, tập trung làm tốt “Hai chân”, “Ba mũi” trong thực tiễn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của tất cả các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở; đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động, kịp thời của các đơn vị đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của Đảng bộ; các đồng chí báo cáo viên dù bận nhiều việc, nhưng cũng đã tập trung đầu tư nghiên cứu kỹ, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung. Tôi rất mong tinh thần này tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Để các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII được triển khai thực hiện khẩn trương, có kết quả, là cơ sở quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực chất; tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, cơ bản sau đây:

Thứ nhất, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn nghiên cứu, quán triệt kỹ, chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cần thiết cụ thể hóa thực hiện liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương theo các văn bản của Trung ương, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để triển khai thực hiện có kết quả.

Thứ hai, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương và văn bản hướng dẫn; đồng thời cụ thể hóa thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, trong đó cần có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể; chủ động tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Đề nghị các đồng chí hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2022.

Đối với các ngành tỉnh: Giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc phần việc theo chức năng, nhiệm vụ và liên quan ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong triển khai, quán triệt, cần tập trung nêu được ý nghĩa, nội dung cơ bản của các các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị; nội dung triển khai cụ thể gắn với thực tiễn ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình.

Thứ ba, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong ban thường vụ, thường trực và cấp ủy viên các cấp trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, chú ý trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm kỷ luật Đảng,…

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương thông qua các chuyên trang, chuyên mục với những hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng phát hiện, tuyên truyền kết quả thực hiện và những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình, tiêu biểu của các đơn vị, địa phương, cá nhân để tạo sự lan toả rộng rãi, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Thứ năm, Trường Chính trị Bến Tre, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng nghề Đồng Khởi; các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, các cơ quan xây dựng, đưa vào chương trình đào tạo, tuyên truyền những nội dung này, bảo đảm sự đồng bộ, thiết thực, có kết quả trong triển khai thực hiện.

Thứ sáu, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát việc thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và phản biện xã hội đối với việc cụ thể hoá thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; tăng cường công tác vận động, tập hợp quần chúng, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết Tỉnh ủy hàng năm phù hợp bối cảnh, tình hình mới.

Thứ bảy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và cụ thể hoá, thực hiện các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khoá XIII của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cá nhân điển hình tiêu biểu tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh biểu hiện nhận thức lệch lạc. Khắc phục, chỉnh sửa những hạn chế, tồn tại; góp phần thực hiện các quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII có kết quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thưa các đồng chí!

Trên đây là một số nội dung trọng tâm, cơ bản cần thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư khoá XIII; đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt nghiêm túc trong nội bộ, tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, có kết quả cụ thể, tích cực. Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cm ơn các đồng chí!

Lê Đức Thọ 

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN