Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI

06/07/2022 - 10:20

BDK.VN - Sáng 6-7-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 9, khóa XI để thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022… Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Đồng Khởi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu. Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

- Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,

- Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 9, khóa XI để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; (2) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022; (3) Tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh Bến Tre; (4) Tờ trình xin chủ trương về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030; (5) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 27-7-2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (6) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ; (7) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; (8) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; (9) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29-12-2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (10) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Cẩm Trúc

Đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Cẩm Trúc

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước. Các nội dung, tài liệu đã được cập nhật và gửi đến các đồng chí qua “Phòng họp không giấy”. Để tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian, đề nghị hội nghị của chúng ta sẽ không nghe đọc lại văn bản tại hội trường, mà sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận nội dung.

Sau đây, tôi lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Khái quát có 3 nhóm nội dung lớn:

1. Nhóm nội dung thứ nhất: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, thực hiện công việc ngay từ đầu năm và đã đạt một số kết quả nhất định: Công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, góp phần tạo nên quyết tâm, đồng sức, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị. Xác định phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt. Quá trình thực hiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực.

Tình hình kinh tế - xã hội đang phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Ước 6 tháng tăng trưởng GRDP đạt khoảng 3,83%; thu ngân sách đạt khá (thu NSNN đạt 2.784/5.295 tỷ đồng, đạt 52,57% kế hoạch Trung ương giao; đạt 49,49% so với kế hoạch địa phương phấn đấu (2.784/5.625 tỷ đồng); giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,9%, đứng đầu so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đã tổ chức khởi công công trình cầu Rạch Miễu 2 (công trình trọng điểm của nhiệm kỳ). Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được phục hồi và phát triển. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện tốt. Tăng cường chỉ đạo, chuẩn bị kỹ, tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, tiếp tục khẳng định rõ những giá trị văn hóa, nhân văn của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển tỉnh mạnh mẽ hơn. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tuyển quân đạt kế hoạch; làm tốt chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. So với Nghị quyết năm 2022, 6 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt 02/25 chỉ tiêu[1]; 7/25 chỉ tiêu xấp xỉ đạt[2]; 7/25 chỉ tiêu đạt trên 50%[3]; 5/25 chỉ tiêu đạt dưới 50%[4]; 4/25 chỉ tiêu thực hiện đánh giá vào cuối năm: (1) GRDP bình quân đầu người; (2) Cơ cấu kinh tế; (3) Tỷ lệ hộ nghèo, (4) Diễn tập khu vực phòng thủ.

Tuy nhiên, kết quả đạt được của tỉnh vẫn còn tương đối khiêm tốn so với Nghị quyết đã đặt ra: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiến độ đạt thấp (tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; kinh tế hợp tác). Một số công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng như: Khu công nghiệp Phú Thuận; Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án TP. Bến Tre; Cấp nước Cù Lao Minh; Hạ tầng thiết yếu đời sống khu dân cư Phường 8, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre; Tái định cư sạt lở bờ sông Bến Tre; giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Rạch Miễu 2;... Công tác phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ thành lập Trường Đại học Tây Nam Bộ còn chậm và có khó khăn; còn hạn chế trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong cải thiện tác phong, phong cách làm việc, thể hiện ở việc suy giảm các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, riêng Chỉ số phản ánh sự tự đánh giá bên trong của các cơ quan nhà nước (PAR IDEX) về các giải pháp CCHC của tỉnh trong năm 2021 có sự cải thiện thứ hạng so với các năm trước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến cập nhật để xây dựng dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo sơ kết gắn với tình hình thực tiễn ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, dự báo tình hình thời gian tới và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện. Tôi xin gợi ý một số nội dung để hội nghị thảo luận:

(1) Đánh giá việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy; phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với hệ thống chính trị đã thật sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh chưa? Việc tổ chức quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh có đầy đủ, kịp thời không? Tinh thần tiến công, chủ động trong lãnh đạo, chủ động trong tham mưu, chủ động trong tổ chức thực hiện vì công việc chung của tỉnh có được lan tỏa, hiện thực hóa bằng công việc, hành động cụ thể chưa? (2) Làm rõ việc thực hiện chủ đề năm 2022: “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với thực tiễn, cụ thể hóa trong công việc; thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới theo phương châm 2 chân 3 mũi tại đơn vị mình và triển khai thực hiện có kết quả, phải xây dựng được điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình; những cách làm hay, hiệu quả, nội dung góp sức cụ thể, thực chất của cán bộ theo dõi, hỗ trợ đã mang lại sự lan tỏa chưa tại các địa phương khi thực hiện phương châm Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”.  (3) Về công tác lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được gợi ý, đề cập sâu hơn trong nhóm nội dung thứ hai thảo luận tại hội nghị này. (4) Đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới tác phong, phong cách làm việc của cán bộ công chức, vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp để phục vụ; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức phát triển. (5) Tập trung thực hiện các công trình dự án trọng điểm, đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và đường biển, giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2, chăm lo tái định cư, sinh kế cho người dân; nghiên cứu để đẩy nhanh các dự án mới như: cầu Đình Khao, cầu Tân Phú, mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông,... (6) Việc phát triển văn hóa, đặc biệt là bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phục vụ phát triển tỉnh; Quan tâm đầu tư giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. (7) Việc mở rộng quan hệ đối ngoại: với các nước, các tổ chức quốc tế; trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương; mở rộng quan hệ với các bộ, ngành Trung ương. (8) Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác đối thoại, tiếp dân để giảm bớt khiếu kiện đông người, vượt cấp; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh…

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo và tham mưu triển khai, thực hiện đồng bộ các chuyên đề, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tiếp tục đổi mới nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, ngoại lệ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa kịp thời; một số đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch; một số nơi công tác nắm tình hình để chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa vi phạm chưa tốt, đặc biệt là đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng 41,1% so với cùng kỳ (79/56), cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật chiếm tỷ lệ cao và số đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ nhiều. Tôi đề nghị các đồng chí đánh giá sâu nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để kéo giảm đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Đại biểu tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Hữu Hiệp

2. Nhóm nội dung thứ 2: Thảo luận cho ý kiến về các Tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh Bến Tre; xin chủ trương về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030

Thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy về triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh để tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, bảo đảm Quy hoạch tỉnh thực sự chất lượng, khả thi và thể hiện rõ định hướng phát triển của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh để bổ sung, hoàn chỉnh hơn, nhưng với tính chất quan trọng Báo cáo giữa kỳ là phần trọng tâm, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh, đồng thời, để nâng cao hơn nữa chất lượng, tính khả thi của bản Quy hoạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục xem xét, cho ý kiến đối với các nhóm nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương về việc mời Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam tham gia tư vấn, góp ý ý tưởng, chiến lược phát triển và phản biện Quy hoạch tỉnh, nguồn tài trợ từ nguồn xã hội hóa, nhằm tập trung, nỗ lực xây dựng quy hoạch tốt, có chất lượng tốt nhất. Đây là công việc đặc biệt quan trọng để làm sao chúng ta phải xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh thực sự có chất lượng, làm cơ sở triển khai, xây dựng các đề án, chương trình thu hút đầu tư, phát triển tỉnh thực sự hiệu quả, nhanh và bền vững trong dài hạn.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có nội dung công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại I giai đoạn 2026 - 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức thực hiện, xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030 và cải thiện mạnh mẽ tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh hiện tại còn thấp, theo thống kê đến cuối năm 2019 tỷ lệ này dưới 10%, thấp hơn mức bình quân chung của khu vực và cả nước. Nguyên nhân một phần do các tiêu chí đánh giá của các bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất, đồng bộ; một phần do việc rà soát, đánh giá, báo cáo của địa phương chưa kịp thời, ở một số nơi là thị trấn, đô thị trung tâm xã chưa được công nhận ảnh hưởng tỷ lệ chung. Riêng TP. Bến Tre đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội; đồng thời, thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới, với tổng diện tích hơn 3.000 ha. Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I thì thực trạng của TP. Bến Tre hiện hữu chỉ đạt 41/59 tiêu chuẩn, còn 18 tiêu chuẩn chưa đạt thuộc các nhóm tiêu chí: Quy mô dân số, nhà ở dân cư, hạ tầng giao thông, cơ sở giáo dục, công trình văn hóa, thương mại - dịch vụ, nhà tang lễ, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý… Vì vậy, để thành phố Bến Tre sớm đạt được các tiêu chí đô thị loại I, đề nghị Tỉnh ủy thảo luận đánh giá sâu hơn về thực trạng, kết quả thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I của thành phố Bến Tre hiện hữu; đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc; đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện đạt mục tiêu xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030.

3. Nhóm nội dung thứ 3: Thảo luận cho ý kiến về các báo cáo sơ kết định kỳ thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đối với các Báo cáo sơ kết định kỳ thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đề nghị các đồng chí cho ý kiến thảo luận về quá trình triển khai, quán triệt, kết quả thực hiện trong thời gian qua, mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực làm tốt hơn trong thời gian tới. Trong tờ trình gửi đến đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu rất rõ những nội dung cần cho ý kiến đối với từng nội dung báo cáo, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia tích cực.

4. Về các nội dung quan trọng khác

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và chỉ đạo của Trung ương nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

- Chúng ta cũng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2) để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 (năm 2022). Đây là công việc quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thực sự công tâm, khách quan, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm giới thiệu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác để quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Hội nghị lần này còn có nội dung tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình 6 đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đây là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, đối với các đồng chí được góp ý cần thể hiện tinh thần nghiêm túc, kiểm điểm kỹ lưỡng, cầu thị, tiếp thu đầy đủ để tự soi lại mình, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn; đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy đóng góp với tinh thần thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm và xây dựng.

- Theo Quy chế chất vấn trong Đảng, chương trình Hội nghị dự kiến có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiếu đăng ký ý kiến chất vấn, tuy nhiên theo thời gian quy định, đến nay, không có đồng chí nào trong Tỉnh uỷ gửi văn bản đăng ký chất vấn đến tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí trong Tỉnh uỷ. Tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí có thể nêu ý kiến hoặc kết hợp nêu ý kiến cùng với nêu ra những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

- Đối với các báo cáo khác theo chương trình kỳ họp gồm: (1) Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022; (2) Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; (3) Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; (4) Báo cáo tiến độ triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm. (5) Báo cáo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kính gửi để Tỉnh ủy nghiên cứu, theo dõi trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện.  

Thưa các đồng chí!

Nội dung hội nghị lần này là rất nhiều và đều là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của Hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn các đồng chí!

 

[1] (1) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 78,6% (Nghị quyết 66%); (2) Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, kiểm soát người nghiện và người sử dụng ma túy, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (Nghị quyết kéo giảm).

[2] (1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,29% (Nghị quyết 64%); (2) Có 31,94 giường bệnh/vạn dân đạt và 9,58 bác sĩ/vạn dân đạt (Nghị quyết 31,94 giường và 9,83 bác sĩ/vạn dân); (3) Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,8%, BHXH đạt 13,26%, BHTN đạt 10,91% (Nghị quyết BHYT 94,26%, BHXH 14,13%, BHTN 11,51%); (4) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 22% (Nghị quyết 23%); (5) Đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP đạt 43,5% (Nghị quyết 45%); (6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 97,3% so Nghị quyết; (7) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 98,9% so Nghị quyết.

[3] (1) Tổng kinh ngạch xuất khẩu đạt 51% so Nghị quyết; (2) Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho từng độ tuổi theo quy định; (3) Giải quyết việc làm cho lao động đạt 57,8%; (4) Huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt 55,98%; (5) Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 66,62%; (6) Chi bộ  được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện đạt 56,84%; (7) Thu ngân sách nhà nước;

[4] (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế; (2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; (3) Kinh tế hợp tác; (4) Kết nạp đảng viên mới; (5) Kéo giảm ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN