Phát động ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10

15/10/2013 - 16:46

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa có công văn gửi các cấp công đoàn thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10, với số tiền đóng góp ít nhất là 1 ngày lương.

Các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp vận động CĐCS trực thuộc nộp về đơn vị mình, sau đó tổng hợp nộp tiền vào 1 trong 2 địa chỉ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hạn chót vào ngày 31-10-2013 (không nộp vào tài khoản của LĐLĐ tỉnh). Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia vận động đóng góp theo sự phát động của Công đoàn ngành dọc.

* Trước đó, thực hiện đợt thi đua thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, với chủ đề: “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, qua phát động của tổ chức Công đoàn, có 19.072/69.489 công nhân, viên chức, lao động tham gia các quỹ tương trợ, với số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN