Phát hành sách lịch sử ngành Giáo dục Bến Tre giai đoạn 1945-2005

20/11/2009 - 10:01

Chào mừng kỷ niệm lần thứ 28 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982- 20-11-2009), lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các vị nguyên là lãnh đạo Sở: Lê Chí Nhân, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thanh Sơn biên soạn sách lịch sử ngành Giáo dục Bến Tre giai đoạn 1945-2005.

Cuốn sách gồm 700 trang. Nội dung có 5 phần, phần I: Giáo dục Bến Tre thời chống Pháp, phần II: Giáo dục cách mạng Bến Tre trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), phần III: Giáo dục Bến Tre thời kỳ hòa bình, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-2005), phần IV: Tổng luận, phần V: Nhân vật và sự kiện.

Trong phần giới thiệu, sách có nêu: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Bến Tre là tỉnh đi đầu xóa dốt ở Nam bộ, là tỉnh dẫn đầu phong trào giáo dục trong kháng chiến chống Mỹ, là 3 trong 21, tỉnh thành miền Nam đi đầu xóa dốt và bổ túc văn hóa sau ngày toàn thắng 30-4-1975. Tập sách này giúp cho các thế hệ hôm nay và mai sau nghiên cứu, vận dụng vào công tác giáo dục nâng cao dân trí tỉnh nhà. Sách được phát hành ngày 20-11-2009.

B.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN