Phát hiện sai phạm về kinh tế trên 99 tỷ đồng

14/07/2017 - 07:19

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 13-7-2017, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Tham dự có đại diện lãnh đạo, Chánh thanh tra các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thanh tra Công an, Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo, Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Ngay sau khi Luật Thanh tra có hiệu lực thi hành (1-7-2011), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tính từ tháng 7-2011 đến tháng 6-2017, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 1,24 ngàn cuộc thanh tra; trong đó, có 1,18 ngàn cuộc thanh tra theo kế hoạch, 60 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 99,13 tỷ đồng và 38,6 ngàn m2 đất, đã kiến nghị thu hồi 38,02 tỷ đồng và 38,6 ngàn m2 đất; thu hồi được 28,12 tỷ đồng, 38,6 ngàn m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh số tiền 61,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 227 tổ chức và 610 cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường pháp chế, phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề như: sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thanh tra; công tác phối hợp của các ngành chức năng trong thanh tra; thời hạn thanh tra, thời hạn báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra hành chính theo quy định của Luật Thanh tra; việc thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; hoạt động của Thanh tra Công an tỉnh trong thực hiện điều tra, khởi tố đối với các vụ việc do cơ quan Thanh tra nhà nước chuyển sang…

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động thanh tra của ngành thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; công khai việc xử lý vi phạm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường rà soát để kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai… để giúp các đơn vị, địa phương làm tốt. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị thanh tra nhanh chóng củng cố hồ sơ, thu thập đầy đủ chứng cứ để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN