Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân

04/05/2015 - 07:17
Thông xe 6 cầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 884. Ảnh: H. Nhạn

Nằm trên cù lao Bảo và cù lao An Hóa, cách TP. Bến Tre 9km về hướng Tây Bắc, là huyện cửa ngõ của tỉnh Bến Tre, Châu Thành có thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện và du lịch sinh thái.

Với những đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước, huyện Châu Thành được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sau giải phóng, Đảng bộ và nhân dân bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, thực hiện đường lối đổi mới, kiến thiết, xây dựng quê hương...

Khắc phục khó khăn

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, Châu Thành bước vào thời kỳ mới với những nhiệm vụ mới. Được rèn luyện và trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng tin tưởng, nhưng Đảng bộ huyện phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức. Vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, hơn 3/5 diện tích đất đai bị bom đạn, chất độc hóa học tàn phá, một số nơi còn sót trái gài, đạn lép, nguy hiểm cho người dân khi khai hoang, phục hóa; hàng ngàn ngôi nhà bị đổ nát, nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn vào sinh sống trong thị xã, thị trấn, các khu gom dân của địch; hơn 1 ngàn người bị thương tật, hơn 4.600 liệt sĩ; cơ sở hạ tầng do chế độ cũ để lại không có gì đáng kể; đường sá, cầu cống bị chiến tranh tàn phá hư hỏng phải sửa sang, làm lại từ đầu. Trật tự trị an cũng có những biến động phức tạp... Mặt khác, từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nên cán bộ, đảng viên buổi đầu còn lúng túng trước nhiệm vụ mới.

Từ việc xác định đúng thế mạnh kinh tế, huyện tập trung lãnh đạo từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội đồng thời với việc đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm. Đặc biệt, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã vận động, xây dựng được nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mặt hàng mới được sản xuất và xuất khẩu. Huyện đã khôi phục, phát triển được các nghề truyền thống như đan đát, dệt chiếu, mộc, gạch ngói, bánh kẹo... Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; chú trọng sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm lo cho gia đình chính sách...

Thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GDP bình quân đầu người đạt 42,63 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch cây trồng, vật nuôi hợp lý theo hướng chuyên canh, liên kết, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn... góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản.

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh. Các thành phần kinh tế trong huyện đã từng bước phát huy được tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh và thích ứng tốt hơn trong cơ chế thị trường. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi rõ nét theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân hàng năm 32,08%. Trong đó, Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp phát triển nhanh, đã có 37 dự án thứ cấp đầu tư còn hiệu lực, trong đó 23 dự án đi vào hoạt động, đang xây dựng 8 dự án và 6 dự án đang hoàn thiện các thủ tục xây dựng. Tổng vốn đầu tư đăng ký đến nay đạt hơn 9.500 tỷ đồng; góp phần giải quyết việc làm trên 20 ngàn lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh doanh và nhiều ngành dịch vụ mới phát triển.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch của huyện cũng có bước chuyển biến tích cực theo hướng khai thác thế mạnh kinh tế vườn gắn với dịch vụ du lịch sinh thái. Với 2 tuyến du lịch là tuyến ven sông Tiền và du lịch vườn cây ăn trái các xã cánh Tây ven sông Hàm Luông, 37 cơ sở du lịch hiện có đã thu hút gần 2,2 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách nước ngoài.

Hàng năm, các nguồn lực đầu tư cho phát triển được tăng cường. Một số công trình quan trọng đã đưa vào sử dụng góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: giao thông, giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đến nay, 100% tuyến đường vào trung tâm xã đã được nhựa hóa, bê-tông hóa; các tuyến đường liên ấp, liên tổ đã cơ bản hoàn thành. Một số công trình quan trọng như quốc lộ 60 mới, đường liên xã An Khánh đi Tân Phú, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 883, 884… cũng được thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống mạng lưới điện, nước, bưu chính, viễn thông được đầu tư và phát triển khá tốt, có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 42,14% hộ sử dụng nước máy; tỷ lệ hộ sử dụng điện chiếm 99,88%.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ Châu Thành cũng đã xác định: Phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương; xây dựng bộ máy chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. Từ đó, trong 40 năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm đến công tác xây dựng, nâng chất các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng chất hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Bộ máy hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý điều hành; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính, mô hình “một cửa” bước đầu đã mang lại hiệu quả. Hệ thống tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được thường xuyên củng cố, kiện toàn. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kết quả đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh không ngừng được nâng lên.

 Từ những kết quả đạt được, với ý chí cách mạng tiến công, với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sự đồng thuận cao trong nội bộ và ngoài nhân dân, phát huy cao độ tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung mọi nguồn lực tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đưa ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch để thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tạo sự chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện theo hướng an toàn, chất lượng, hiệu quả. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Kế thừa và phát huy kết quả của phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Huỳnh Nhạn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN