Phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

15/09/2009 - 09:25
Tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an năm 2008 cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre. Ảnh: ANh Dũng

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) có vị trí vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, nhất là công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể quần chúng làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với  các phong trào hành động cách  mạng khác trong nhân dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần kìm chế, kéo giảm một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ta.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh nhà cũng còn bộc lộ một số yếu kém tồn tại như; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa sâu, chưa đều khắp, nhất là công tác tuyên truyền miệng thông qua hệ thống MTTQ và các đoàn thể chưa tốt, nhiều nơi người dân chưa hiểu được âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch cũng như những phương thức thủ đoạn hoạt động mới của bọn tội phạm; ý thức phòng, chống của người dân chưa tốt, nhất là đối với loại tội phạm cướp, cướp giựt tài sản. Có những vụ việc tội phạm gây án được là do sơ hở của người dân, như: để xe mô-tô bị mất cắp ngoài lộ, để chìa khóa trên xe, không có người trông coi, đeo dây chuyền vàng, mang theo nhiều tiền, điện thoại đắc tiền. Nhiều nơi chưa xây dựng được nội dung tuyên truyền giáo dục trong nhân dân, có nội dung chưa phản ảnh được thực tế diễn biến tình hình, nên chưa đánh động được ý thức cảnh giác của người dân. Chưa tuyên truyền trực tiếp đến đối tượng có nguy cơ phạm tội cao. Công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư chưa tốt. Nhiều nơi mở hòm thư tố giác tội phạm chưa phát huy hiệu quả. Mô hình tiếng mõ an ninh, liên kết tứ trụ tuy có được nêu ra, nhưng phát huy tác dụng chưa tốt. Nhiều nơi nội dung sinh hoạt tổ NDTQ còn nghèo nàn, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ chưa tốt.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: một số nơi, cấp ủy, chính quyền thiếu sự quan tâm trong chỉ đạo, kiểm tra công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sự phối hợp giữa công an, MTTQ các ngành đoàn thể chưa chặt chẽ, kịp thời; thiếu tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đến đề ra những hình thức, biện pháp mới vận động có hiệu quả hơn. Do đó, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những yếu kém, công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn tỉnh ta trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như:
Phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho mỗi người dân có ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để chống phá ta. Vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích; tích cực tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa các đối tượng có tiền án, tiền sự; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bài trừ tệ nạn XH, văn hóa độc hại, mê tín dị đoan.
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt như tổ nhân dân tự quản, Hội đồng bảo vệ ANTT, lực lượng dân phòng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách cơ quan, xí nghiệp, trường học, đủ sức làm hạt nhân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên từng địa bàn dân cư. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể.

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN