Phát huy khí thế chiến thắng Tết Mậu Thân 1968 trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

01/02/2008 - 02:45

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Chiến thắng Tết Mậu Thân 1968 là một thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược, điều hành chiến tranh của Đảng ta; là biểu hiện sáng ngời của ý chí gang thép và sức mạnh quật khởi của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2008), báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng:

 

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tý với niềm tin to lớn vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đang tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại và quốc phòng, an ninh.

 

Chiến thắng của quân và dân ta trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về việc lập lại hoà bình ở Việt Nam.

 

Kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một lần nữa, chúng ta khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu anh dũng và hy sinh quên mình của quân, dân ta vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của sự kiện này.

 

Trên chặng đường 21 năm chiến đấu giành độc lập, tự do và thống nhất non sông, dân tộc Việt Nam đã phải đương đầu với đế quốc Mỹ - một cường quốc đang theo đuổi chiến lược chính trị - quân sự toàn cầu m

Theo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN