Phát huy truyền thống vẻ vang 79 năm, ngành Tuyên giáo Bến Tre phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

31/07/2009 - 08:15
Các đồng chí chiến sĩ cách mạng Quân khu 8 về dự họp mặt tại Bến Tre. Ảnh: T.Long

Hằng năm, cứ mỗi độ đầu mùa thu lịch sử vào những ngày cuối tháng 7, khi chúng ta tổ chức kỷ niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với nước nhân dịp 27-7, ngành tuyên giáo cả nước lại tổ chức lễ kỷ niệm truyền thống Ngày thành lập ngành nhằm ôn lại truyền thống và đánh giá hoạt động trong năm qua, động viên đội ngũ làm công tác tuyên giáo tự soi rọi lại mình mà phấn đấu phát huy truyền thống của ngành, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo, trước hết chúng ta vô cùng biết ơn và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng vĩ đại, người thầy lớn, người chiến sĩ công tác tư tưởng đầu tiên của Đảng. Bởi Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin về nước, chuẩn bị về tư tưởng, dẫn đến sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930. Chúng ta vô cùng biết ơn các thế hệ làm công tác tuyên giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Bảy mươi chín năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, đồng thời đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tuyên giáo cũng đã góp phần to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng hàng triệu cán bộ, đảng viên cho Đảng, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "Công việc thành hay bại phần lớn là do nơi tư tưởng". Đó là "toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng". Công tác tuyên giáo đã tổ chức cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước.

 

Đối với tỉnh nhà, đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở những năm đầu Tỉnh ủy mới thành lập, dù cán bộ còn ít ỏi, sống trong lòng nhân dân, nhưng hoạt động tuyên truyền cổ động của Đảng bộ Bến Tre lúc bấy giờ khá sôi động, vừa bí mật, vừa công khai, thông qua việc lãnh đạo, tổ chức các cuộc biểu tình, mít-tinh đòi các quyền lợi về dân chủ, dân sinh từ những năm 1930, tập dượt lực lượng để đến thời cơ cùng cả nước nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng 8-1945. Sau Cách mạng Tháng 8, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, trước yêu cầu mới của cách mạng và theo chỉ đạo của Trung ương, đầu năm 1949 Tỉnh ủy Bến Tre chính thức thành lập Ban Tuyên huấn do đồng chí Trần Hoài Đôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Từ đó đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến và hơn 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng cả nước Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre luôn bám sát nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, góp phần làm nên những chiến công vang dội trên quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Quá khứ, hiện tại, tương lai là một dòng chảy. Kỷ niệm là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, không chỉ để nhớ ơn và tự hào mà còn để chúng ta tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả của thế hệ cha anh đi trước, vươn lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới từ thực tiễn cuộc sống đã đặt ra; để chúng ta xây dựng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, động viên nhau ra sức phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động xứng đáng với vai trò là "mặt trận hàng đầu" trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống, với ý nghĩa nêu trên, đội ngũ làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà cần tiếp tục phát huy tư tưởng cách mạng tiến công, góp phần cùng Đảng bộ tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ còn lại đã được đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2009, tập trung triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 - 2-9-2009) với chủ đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; tổ chức họp mặt các điển hình tiên tiến về những tấm gương làm theo đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2009 của Tỉnh ủy, thi đua lập thành tích tiến tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng và 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi.

Phát huy truyền thống của quê hương Đồng Khởi anh hùng, truyền thống vẻ vang 79 năm qua của ngành tuyên giáo, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng". Phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về "Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" nhất định đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của tỉnh nhà sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành.

V.H.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN