Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

12/06/2018 - 22:18

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 12-6-2018, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) thành phố về việc thực hiện QCDC cơ sở tại đơn vị gắn việc thực hiện năm Dân vận chính quyền 2018.

Thực hiện QCDC cơ sở, Phòng VHTT đã xây dựng và triển khai thực hiện QCDC tại đơn vị. Qua đó, vai trò người đứng đầu được nâng lên, gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế cơ quan và điều hành công việc. Công khai những vấn đề liên quan đến đơn vị, đặc biệt là chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức. Khuyến khích cán bộ, công chức mạnh dạn đóng góp ý kiến trong chuyên môn, đoàn thể, sinh hoạt và chính sách tiết kiệm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống...

Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC phối hợp với chi bộ, chính quyền, công đoàn triển khai thực hiện tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng chương trình hành động, trong đó cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá, việc thực hiện QCDC cơ sở tại đơn vị được thực hiện khá tốt nhưng kết quả chưa cao. Việc đánh giá hạn chế, tồn tại chưa đúng mức. Để việc thực hiện QCDC cơ sở trong thời gian tới có hiệu quả, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị cần nâng cao hơn nữa nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện QCDC cơ sở, cùng với đó là phát huy vai trò người đứng đầu. Lãnh đạo thành phố cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời có giải pháp hỗ trợ thực hiện tốt vấn đề này.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN