Phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát thực hiện cải cách hành chính

26/05/2017 - 06:51
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H. Đức

Đây là một trong những nội dung được ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ nêu ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh vào sáng 24-5-2017. Tham dự, có ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

 

Thời gian qua, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh đã thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC, đặc biệt là lĩnh vực cải cách tài chính công, thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo hướng dẫn của trên; góp phần hiệu quả trong quản lý, điều hành bộ máy hành chính nhà nước, thực thi công vụ và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện bộ TTHC theo từng cấp, sở, ngành và có quy định thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục đúng theo quy định; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo sự hài lòng đối với người dân. Đến nay, đã có 100% cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế “một cửa”, ngày càng đi vào nền nếp và chất lượng giải quyết công việc được nâng cao; hạn chế và không để xảy ra trường hợp tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại về thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đồng tình cao với phương án bộ TTHC mẫu của Trung ương, áp dụng thực hiện đối với từng khu vực địa phương; đề nghị Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ cần xem xét về biên chế đối với đội ngũ CBCCVC tỉnh, không thực hiện tinh giản biên chế theo kiểu bình quân mà phải tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị…

Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC Chính phủ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả CCHC tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đề xuất của đại biểu. Ông cũng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh cần chú ý thực hiện tốt các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho CBCCVC, nhất là đối với cấp xã; nâng cao vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của CBCCVC; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền trong CBCCVC và nhân dân về công tác CCHC, tăng cường công khai, minh bạch các TTHC trong nhân dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong giám sát thực hiện CCHC.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, và mong rằng, tỉnh sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp bộ, ngành Trung ương để công tác CCHC trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

 

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN