Phát triển cộng đồng giúp người thiếu “khả năng” tự lực vươn lên

24/10/2011 - 07:45
Th.s Mai Xuân Huấn

Mục tiêu trọng tâm của phát triển cộng đồng (PTCĐ) là nhắm vào con người - với tư cách là thành viên của cộng đồng, để đảm bảo cho con người có sự cải thiện cân bằng về vật chất và tinh thần trên cơ sở những chuyển biến của xã hội. Đó là những nội dung cơ bản mà Thạc sĩ - giảng viên Mai Xuân Huấn (Trường Đại học Lao động - Xã hội) khái quát khi bàn về phát triển nghề công tác xã hội (CTXH).

Báo Đồng Khởi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Thạc sĩ Mai Xuân Huấn chung quanh vấn đề PTCĐ:

* PV: Xin ông vui lòng cho biết cụ thể hơn về vấn đề PTCĐ?

- PTCĐ là những tiến trình, qua đó, sự nỗ lực của dân chúng kết hợp với sự nỗ lực của chính quyền sẽ cải thiện các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa của cộng đồng, giúp cộng đồng hòa nhập vào đời sống quốc gia. Cụ thể là, PTCĐ nhằm làm chuyển biến một cộng đồng nghèo, thiếu tự tin thành một cộng đồng tự lực có những cải thiện một cách bền vững và công bằng.

 

* PV: PTCĐ được thực hiện theo những nguyên tắc nào, thưa ông?

- Đó là, tin tưởng vào khả năng của người dân; phải nghĩ rằng người dân hoàn toàn có khả năng quản lý cuộc sống và các vấn đề của mình. Đảm bảo công bằng xã hội trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm việc tái phân phối tài nguyên, tiền của, kiến thức, quyền lực ở cấp vĩ mô cũng như vi mô. Phát huy tối đa tinh thần hợp tác trách nhiệm của người dân. Dân chủ là một nguyên tắc cần được tôn trọng: mọi chương trình phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân và do cộng đồng tự quyết.

 

* PV: Ông có suy nghĩ như thế nào trước những cụm từ: “dân trí thấp”, “người ít học khó tiếp thu...”?

- Theo tôi, đó là thực tế đang diễn ra; tuy nhiên, chúng ta không nên có thái độ “đổ lỗi cho người dân”, mà trước hết là Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, xã hội cần phải nhận thấy những thực tế yếu kém đó để đẩy mạnh hoạt động trong PTCĐ; phải xác định rõ rằng người nghèo, người thiệt thòi là những đối tượng ưu tiên của hoạt động PTCĐ.

 

* PV: Hoạt động PTCĐ được thực hiện bắt đầu từ đâu, thưa ông?

- Để đảm bảo thực hiện nội dung PTCĐ, trước hết Nhà nước và các tổ chức phải nắm bắt được các nhu cầu và khả năng của người dân, đáp ứng được nhu cầu và mối quan tâm của họ; phải tin tưởng vào khả năng thay đổi và phát triển của người dân, khuyến khích họ cùng thảo luận và cùng hành động vì chương trình phát triển chung của cộng đồng.

 

* PV: Nhân viên công tác xã hội có vai trò như thế nào trong chương trình PTCĐ?

- Nhân viên CTXH có vai trò là người tổ chức, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của người dân về điều kiện sống, sự phát triển; đồng thời là những nhà chuyên môn trực tiếp cung cấp dịch vụ cho người nghèo, người bị thiệt thòi.

 

* PV: Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Bến Tre cũng rất cần có đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội chuyên nghiệp. Là một giảng viên của Trường Đại học Lao động - Xã hội, ông nhận xét như thế nào về những lớp bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ?

- Theo tôi, đó là điều đáng hoan nghênh và nên tiếp tục tổ chức lớp, bởi lẽ trong điều kiện hiện tại, thực hiện Quyết định số 32 ngày 25-3-2010, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Đề án 32), Bến Tre còn thiếu hàng ngàn cán bộ là con số không nhỏ.

Trong quá trình hỗ trợ giảng dạy tại các tỉnh (Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre), tôi nhận thấy ở học viên tinh thần học tập tích cực trước những tri thức mới mẻ, sự mơ hồ trong nhận thức của nhiều người. Tôi hi vọng, sau khi tiếp thu những kiến thức mới, anh chị em sẽ về địa phương vận dụng thật tốt, để Đề án 32 được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng thiếu “khả năng” tự lực vươn lên; đồng thời góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.     

 

* PV: Xin cảm ơn ông!

Huyền Anh Thơ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN