Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững

08/05/2018 - 22:06

BDK - Qua 2 năm triển khai Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh, đã đạt kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo ABCD Mekong năm 2018. Ảnh: CT

Sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo ABCD Mekong năm 2018. Ảnh: CT

Những kết quả nổi bật

Cụ thể, tỉnh đã phát triển mới 1.696 DN và đơn vị trực thuộc thành lập mới, nâng tổng số DN toàn tỉnh hiện có 3.912 DN; thành lập mới 10.216 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số lên 46.423 hộ; thành lập mới 44 hợp tác xã, lũy kế đạt 90 hợp tác xã. Trong 2 năm qua, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển DN đã tiếp nhận và hỗ trợ 387 ý tưởng/dự án khởi nghiệp, kết quả chọn lọc đã hỗ trợ trực tiếp cho 168 ý tưởng/dự án. Chương trình đã hỗ trợ vốn 774 dự án/DN khởi nghiệp với tổng kinh phí khoảng 802 tỷ đồng từ các nguồn vốn.

Cũng qua kết quả thực hiện chương trình, toàn tỉnh có 39.832 lao động được giải quyết việc làm; có 1.436 lao động xuất khẩu lao động nước ngoài. Đặc biệt, toàn tỉnh 4.133 hộ thoát nghèo, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2017 còn 8,5%.

Kết quả trên cũng thể hiện rõ quyết tâm của bộ máy chính quyền, cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng DN trong tỉnh. Điển hình là kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2017 đã vươn lên xếp vào tốp 5 các tỉnh, thành phố có số điểm thành phần cao nhất cả nước, chỉ số cải cách hành chính (PAPI) cùng vươn xếp hạng 2 trong phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu đến năm 2020

Kết quả đạt được bước đầu là tiền đề, động lực để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình hành động số 10 trong thời gian tới. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới ít nhất 1.500 DN (trong đó có 475 hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi lên DN; 350 DN khởi nghiệp; 7 doanh nghiệp khoa học và công nghệ); thành lập ít nhất 14.000 hộ kinh doanh cá thể. Chương trình hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho 8  nhãn hiệu; 15 lượt DN tham gia Dự án năng suất chất lượng. Phấn đấu xây dựng 8 mô hình hợp tác xã trên 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh để nhân rộng. Thành lập và vận hành có hiệu quả Vườn ươm DN tỉnh.

Đặc biệt, đối với khởi nghiệp thoát nghèo, toàn tỉnh có 100% hộ nghèo, cận nghèo (15.858 hộ) đăng ký tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (có ít nhất 7.263 hộ thoát nghèo bền vững). Phấn đấu đến năm 2020, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 5,5%. Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Hội đồng tư vấn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: thực hiện đúng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho người nghèo có ý chí vươn lên; làm tốt hơn công tác truyền thông, truyền cảm hứng khởi nghiệp; tập trung làm hết sức để vận động hộ chuyển lên DN, phát triển DN mới; rà soát thống kê toàn bộ số lượng DN còn, DN giải thể...

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN