Phát triển đảng viên trong học sinh ở Ba Tri

12/05/2009 - 09:33

Từ năm 2005, huyện Ba Tri bắt đầu quan tâm và đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong học sinh. Để công tác này thực hiện đạt kết quả cao, trước hết các trường chú trọng đến việc tạo nguồn. Ngoài việc đẩy mạnh giáo dục chuyên môn, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động, chuyên đề chính trị, tư tưởng cho học sinh.

Bên cạnh đó, các trường còn mạnh dạn chọn các em có thành tích xuất sắc đưa đi dự các lớp cảm tình Đảng ngay từ lớp 11. Từ đó, các em ý thức, tự giác phấn đấu trong học tập, tích cực tham gia các phong trào xã hội, rèn luyện phẩm chất chính trị và nhân cách. Đồng thời khắc phục tư tưởng chuyên môn đơn thuần, xem nhẹ các mặt công tác chính trị tư tưởng. Đặc biệt, nhiều đoàn viên, hội viên và học sinh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào dạy tốt, học tốt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng trường lớp văn hóa và tham gia các hoạt động xã hội. Mặc dù đây là mô hình mới trong công tác xây dựng Đảng nhưng các trường học ở Ba Tri rất quan tâm, học sinh rất tích cực phấn đấu. Năm 2005, em Trịnh Thị Thu Hà, ở xã An Bình Tây, học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản là học sinh đầu tiên vinh dự được đứng vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tạo động lực thôi thúc các em khác phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên tục những năm học tiếp theo, huyện Ba Tri có nhiều học sinh được kết nạp Đảng và mỗi năm một tăng. Đến nay, huyện Ba Tri có 10 học sinh được kết nạp vào tổ chức Đảng. Hầu hết các trường THPT của huyện đều có học sinh được kết nạp vào Đảng. Hiện nay, các em này đang tiếp tục vào giảng đường đại học.

Vừa qua, chúng tôi có dịp gặp đảng viên Đào Dương Thúy Hằng, học sinh Trường THPT Sương Nguyệt Anh, em tâm sự: Việc kết nạp đảng viên trong học sinh đã giúp em nỗ lực phấn đấu hơn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động do trường tổ chức, tích cực rèn luyện chính trị tư tưởng. Khi là đảng viên, em càng nhận thức và phấn đấu hơn nữa để có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, học tập cũng như sau này ra đời làm việc đạt kết quả cao, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Song, điều đáng nói hơn là việc phát triển đảng viên trong học sinh đã tạo sự chuyển biến về chất cho nền giáo dục của huyện, nhất là chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng giáo dục của trường, đặc biệt là tạo nguồn cán bộ trong giới trí thức.

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN