Phát triển du lịch cộng đồng - một tiềm năng lớn

19/05/2010 - 08:22

Du lịch cộng đồng đã xuất hiện ở nước ta từ khá lâu, trải qua thời gian dài hình thành và phát triển. Du lịch cộng đồng đã đem lại nhiều lợi ích thực sự về mặt kinh tế cho người dân các địa phương. Ngày nay, nhu cầu của du khách ngày càng đa dạng để tự khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam bằng cách đi du lịch tới những làng quê xa xôi ở các vùng nông thôn.

Trong những năm qua, ngành du lịch Bến Tre không ngừng phát triển, cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Khách du lịch đến với Bến Tre thường tham quan sông nước miệt vườn, các khu vườn cây ăn trái, tìm hiểu đời sống văn hóa, sinh hoạt của cư dân địa phương. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch còn tập trung khai thác các địa danh, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh: khu di tích Đồng Khởi, lăng mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định,…Trong năm 2009, toàn tỉnh thu hút được 478.000 lượt du khách. Tổng doanh thu ước đạt 200 tỷ đồng, tăng 26,2% so năm 2008. Và dự kiến trong năm 2010, tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa du lịch; không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách, nhất là khách quốc tế; xây dựng các tuyến điểm đặc thù của tỉnh; tổ chức liên kết với các doanh nghiệp du lịch các tỉnh trong vùng, phát triển mạng lưới tuyến, điểm du lịch để thu hút và lưu giữ khách dài ngày; phấn đấu doanh thu du lịch năm 2010 đạt  227 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ năm 2007, tỉnh cũng đã xây dựng xong quy hoạch phát triển du lịch định hướng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà là phải dựa trên các loại hình du lịch là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch vui chơi giải trí. Phấn đấu tăng thu nhập từ du lịch bình quân 20%/năm. Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách, nhất là khách quốc tế. Xây dựng các tuyến điểm du lịch đặc thù của tỉnh. Tập trung các nguồn lực để xây dựng khu du lịch chuyên đề quốc gia làm điểm nhấn để phát triển toàn diện du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm các xã ven sông huyện Châu Thành, các khu, điểm du lịch Mỹ Thạnh An (TP Bến Tre), Hưng Phong (Giồng Trôm), thực hiện dự án phát triển du lịch huyện Chợ Lách, huyện Ba Tri. Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án về du lịch với qui mô khá và hướng đến hiện đại; đầu tư khai thác dịch vụ vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ kinh doanh du lịch; tăng cường quảng bá du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch khác để từ đó xây dựng thương hiệu cho du lịch Bến Tre.
Sau thời gian triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh đã được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển du lịch tỉnh nhà. Trong giai đoạn 2008-2009, tổng nguồn vốn đầu tư cho du lịch đạt 281,8 tỷ đồng, đã xây dựng mới được 8 cơ sở lưu trú, 7 điểm tham quan du lịch trong cộng đồng dân cư, nâng cấp các nhà hàng, cơ sở lưu trú, điểm du lịch.  Có 17 dự án đầu tư về du lịch đã được cấp phép và cho chủ trương khảo sát lập dự án. Tỉnh đã đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa: khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, khu di tích Đồng Khởi, khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, xây dựng ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa dân tộc, tại khu di tích Nguyễn Đình Chiểu, lập dự án đầu tư “Công viên nghĩa trang - đường Hồ Chí Minh trên biển”. Đồng thời, nguồn nhân lực trong ngành du lịch không ngừng được nâng lên về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, thái độ và khả năng giao tiếp ngày càng được hoàn thiện, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu của du khách. Các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch được tiến hành thường xuyên góp phần rất lớn trong việc giới thiệu hình ảnh đất và người Bến Tre đến với du khách trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển du lịch: các dự án đầu tư vào du lịch triển khai chậm, các khu, điểm du lịch có qui mô nhỏ, ít khách sạn đạt tiêu chuẩn sao. Quà lưu niệm tuy có đa dạng, phong phú, nhưng bao bì còn hạn chế, chưa thu hút du khách. Các di tích lịch sử văn hóa chậm được tôn tạo,…đã làm hạn chế rất lớn trong việc thu hút du khách đến với tỉnh. Bên cạnh đó, hiện nay dịch vụ du lịch của tỉnh chưa phong phú, một số sản phẩm du lịch bị trùng lắp, chất lượng chưa cao, chưa lưu giữ được du khách và kích thích chi tiêu của họ.
Do đó, việc phát triển đa dạng các dịch vụ, sản phẩm du lịch là bước đi cần thiết để thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới, thu hút đông đảo du khách đến với Bến Tre. Với nhiều tiềm năng và lợi thế rất lớn, tỉnh ta sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển loại hình du lịch cộng đồng, đây là mô hình du lịch vừa giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động nhàn rỗi ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.  

Trần Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN