Hội Nông dân xã An Phước

Phát triển kinh tế tập thể góp phần xây dựng nông thôn mới

02/10/2020 - 07:10

BDK - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã An Phước, huyện Châu Thành đã tập trung xây dựng xã nông thôn mới (NTM), trong đó thực hiện hiệu quả mô hình kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX). Với mục tiêu này, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã đã tập trung nhiều giải pháp để phát triển mô hình KTHT và nâng cao chuỗi giá trị.

Xã An Phước tập trung hỗ trợ người dân tham gia chuỗi giá trị dừa xiêm xanh và bưởi da xanh.

Xã An Phước tập trung hỗ trợ người dân tham gia chuỗi giá trị dừa xiêm xanh và bưởi da xanh.

Xác định KTHT có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM và thông qua đó tạo việc làm, cải thiện thu nhập, giảm nghèo trong nhân dân, từ đó, HND xã An Phước đã chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Chủ tịch HND xã Đỗ Quang Vinh cho biết: Hội đã đăng ký thực hiện phát triển và từng bước xây dựng chuỗi giá trị trên 2 sản phẩm chủ lực của xã là dừa xiêm xanh và bưởi da xanh. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, chọn giống tốt, định hướng nhân dân chuyển đổi sang trồng các loại cây cho sản phẩm có giá trị kinh tế, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả. Phối hợp hỗ trợ người nông dân tiếp cận chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất và quỹ hỗ trợ người nông dân; vận động thành lập 1 HTX nông nghiệp với 72 thành viên.

“Hỗ trợ người dân ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm dừa, bưởi. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ theo hướng hiệu quả, bền vững. Đến nay, xã có 1 tổ hợp tác, 2 tổ nghề nghiệp. Các mô hình KTHT bước đầu được hình thành góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tổ liên kết hoạt động có hiệu quả đã khẳng định đây là hướng đi đúng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Chủ tịch HND xã Đỗ Quang Vinh cho biết thêm. 

Để nâng cao hiệu quả các mô hình KTHT, tăng thu nhập của nhân dân, thời gian tới, HND xã tổ chức cho hội viên và các tổ chức khác tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp bền vững nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng thu nhập, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã. Đổi mới về nội dung, hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp cho phù hợp từng loại hình, từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Vận động hội viên tham gia liên kết ngang giữa các hộ sản xuất, liên kết dọc thông qua tham gia tổ hợp tác, HTX nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để người dân hiểu, thấy rõ lợi ích trong tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường về số lượng, chất lượng và chịu sự giám sát của tổ hợp tác, HTX về sản xuất, cung cấp sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết. Tiếp tục liên kết với công ty, doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu vừa xiêm xanh, bưởi da xanh, tạo đầu ra sản phẩm ổn định cho người dân.

Tăng cường tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng các hiệu quả các biện pháp bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Hướng đến xây dựng, phát triển các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sạch, an toàn bền vững. Phấn đấu sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm trên cây dừa xiêm xanh, bưởi da xanh.

Phối hợp triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất cho hội viên, nông dân nhằm tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào, chi phí trung gian để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Bài, ảnh: Thiên Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN