Phát triển ngành dừa từ dự án VIE/96/005 đến dự án DBRP (tiếp theo kỳ trước)

27/01/2010 - 14:11

Tiếp theo Dự án VIE/96/005 của UNDP, từ năm 2008, Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (gọi tắt là IFAD) đã tài trợ cho Bến Tre thực hiện Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP).

Dự án có mục tiêu xóa đói giảm nghèo nông thôn một cách bền vững và công bằng thông qua thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ kinh doanh - đầu tư. Một trong những hợp phần chính của Dự án là phát triển các dịch vụ kinh doanh nông thôn. Hợp phần này được thực hiện theo phương pháp chuỗi giá trị và một trong những chuỗi đầu tiên Dự án hướng đến là thực hiện chuỗi giá trị cây dừa. Trong năm 2009, Ban Quản lý Dự án DBRP đã kết hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá sâu và so sánh ngành dừa Bến Tre với các nước trong khu vực. Mục tiêu của Dự án DBRP là muốn xây dựng và hỗ trợ ngành dừa, trong đó đặc biệt chú ý đến các khâu, công đoạn mang lại lợi ích cho người nghèo. Như khâu trồng và chế biến các sản phẩm từ dừa do các khâu này tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn và người nghèo. Dự án DBRP tăng cường năng lực cho các bên liên quan nhằm giúp phát triển nền công nghiệp chế biến dừa bền vững của địa phương. Việc làm cụ thể trước mắt của Dự án là giúp thành lập và tăng cường năng lực cho Hiệp hội ngành dừa. Bước đầu đã có 50 doanh nghiệp trong ngành dừa tham gia Hiệp hội. Hiệp hội phát triển sẽ thúc đẩy ngành dừa của tỉnh phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho người dân và góp phần xóa nghèo.
Trên cơ sở khảo sát năm 2009 với 35 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh trong ngành dừa, DBRP đang tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo về quản trị cho doanh nghiệp, xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tiếp cận thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh qua giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và kéo doanh nghiệp gắn với nông dân trồng dừa qua các hợp đồng bao tiêu. Dự án cũng sẽ làm cầu nối trong đào tạo và tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp địa phương. Báo cáo khảo sát của Dự án vào tháng 8-2009 đã đưa ra một kết quả khá lý thú là nếu giá dừa tăng bình quân 25% thì sẽ có khoảng 35.600 người dân Bến Tre thoát nghèo, nếu tăng trên 50% thì sẽ có 68.200 người thoát nghèo và nếu giá dừa tăng gấp đôi (100%) sẽ có 85.700 người thoát nghèo. Vì vậy, phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm dừa, mở rộng thị trường là ưu tiên của tỉnh và của Dự án nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần xóa nghèo cho tỉnh Bến Tre. Từ nay đến năm 2010, Dự án DBRP sẽ hỗ trợ tỉnh xây dựng chiến lược phát triển ngành dừa, trong đó xác định các ưu tiên như: khuyến khích gia tăng sản lượng và diện tích trồng dừa; tăng cường hoạt động cho Hiệp hội ngành dừa của tỉnh; khuyến khích ứng dụng các công nghệ thích hợp để chế biến các sản phẩm tích hợp (không thiên về một sản phẩm, phát huy điểm mạnh của từng mặt hàng qua phân tích chi phí đầu tư và lợi nhuận tạo ra để chọn khâu hiệu quả nhất); và tăng cường quản lý ngành dừa trong thời kỳ cạnh tranh. Các công việc này được Dự án DBRP phối hợp cùng với các sở, ngành của tỉnh xây dựng thành những kế hoạch hành động cụ thể. Vì vậy, chuỗi giá trị cây dừa của Dự án DBRP Bến Tre được xem là một trong những bước đi tiếp theo, cụ thể hóa các nghiên cứu, đề xuất của Dự án VIE/96/005 và đang đáp ứng được kỳ vọng của tỉnh nhằm mục tiêu duy trì và phát triển bền vững ngành dừa và phát triển nông thôn bền vững. 

Nguyễn Trúc Sơn (Giám đốc IPC Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích