Phát triển sản xuất công nghiệp và vấn đề ô nhiễm môi trường

17/12/2010 - 08:06
Tại một phân xưởng chế biến tôm xuất khẩu.

Bến Tre là tỉnh cù lao bị sông rạch chia cắt, nên các cơ sở sản xuất công nghiệp được hình thành và phát triển tập trung tại trung tâm Thành phố, trung tâm các huyện, do hạ tầng kỹ thuật tương đối thuận lợi. Chính vì vậy, khả năng ô nhiễm môi trường do chất thải của sản xuất công nghiệp ở những địa bàn trên là rất cao.

Theo Sở Công thương, hiện, toàn tỉnh có 7 doanh nghiệp Nhà nước, 119 DNTN, 53 công ty, 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 8.717 cơ sở kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm cho trên 56.000 lao động. Trong tổng số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên thì có một doanh nghiệp công nghiệp khai thác, 1.000 hộ gia đình gồm làm muối và khai thác cát sông, công nghiệp chế biến có gần 7.800 cơ sở, chủ yếu là chế biến thủy sản, sản xuất các sản phẩm từ dừa. Ngoài ra, trong tỉnh còn có 26 làng nghề như dệt chiếu cói, sản xuất kẹo dừa, chỉ xơ dừa, mây tre lá, rượu, bánh tráng, bánh phồng; 26 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây lắp. Trong thời gian qua, đa số các hộ sản xuất chưa có ý thức bảo vệ môi trường, chất thải của quá trình sản xuất phần lớn đều chưa qua xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Theo số liệu điều tra của ngành công thương, hiện nay, toàn tỉnh có 503,13ha diện tích đất khu – cụm công nghiệp cùng với 5 khu công nghiệp mới vừa được Chính phủ phê duyệt với diện tích 1.400ha. Dự báo về môi trường sẽ có những biến đổi theo chiều hướng xấu. Về không khí, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở chỉ xơ dừa gây ô nhiễm về khói bụi, tiếng ồn. Dự kiến đến năm 2020, mức độ ô nhiễm sẽ gia tăng trong đô thị gấp 6 lần so năm 2005. Nước thải từ các cơ sở sản xuất CN-TTCN chưa được thu gom, xử lý do hầu hết chỉ có hệ thống thoát nước cục bộ nhưng chưa hoàn chỉnh, chưa đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Các làng nghề, cơ sở sản xuất qui mô nhỏ không đủ khả năng đầu tư hệ thống xử lý nước thải, do nằm trong khu dân cư khó đầu tư hệ thống xử lý tập trung. Hơn nữa, ô nhiễm từ 120 cơ sở thu mua, chế biến thủy sản, mỗi ngày thải ra từ 600 đến 1.200m3 nước thải. Dự báo, chỉ trong 15 năm tới, tải lượng ô nhiễm công nghiệp sẽ tăng từ 7,5 đến 8,5 lần so năm 2005. Theo qui hoạch về môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre, ước tính lưu lượng nước thải công nghiệp ra môi trường hiện nay khoảng 16.100m3/ngày đêm. Tính đến cuối năm 2010, diện tích đất công nghiệp toàn tỉnh là 503,13ha, gấp 1,5 lần so năm 2005 và tải lượng chất ô nhiễm cũng tăng gấp 1,5 lần so năm 2005. Khi tất cả các khu công nghiệp tỉnh đã đi vào hoạt động (khoảng 1.680ha) thì việc gia tăng ô nhiễm do nước thải sẽ là vấn đề hết sức bức xúc mà nhiều cấp, ngành, địa phương phải đối mặt. Riêng đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tuy không nhiều nhưng cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Hiện toàn tỉnh có khoảng 150 cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, mỗi ngày thải ra khoảng 1.000 tấn mụn, hiện có nhiều cơ sở thu mua sản xuất hàng xuất khẩu nhưng vẫn chưa triệt để. Các ngành chế biến thủy hải sản, nông sản thải ra các chất thải phân hủy rất chậm và đây là nguồn ô nhiễm nước mặt và đất rất lớn.
Công nghiệp Bến Tre hiện áp dụng nhiều qui trình sản xuất khác nhau, nhưng nhìn chung công nghệ vẫn còn mang nặng tính thủ công (mức độ lạc hậu so với các nước trong khu vực khoảng từ 2 đến 3 thập niên). Việc đổi mới công nghệ còn chậm so với tốc độ phát triển kinh tế hiện tại, đầu tư và đổi mới công nghệ chỉ thực hiện ở một vài doanh nghiệp qui mô lớn, mới thành lập. Phần lớn doanh nghiệp do khả năng tài chính yếu, nên không thể áp dụng công nghệ mới mà chỉ thiết lập qui trình sản xuất cho phù hợp với khả năng quản lý, nguồn vốn của doanh nghiệp. Do vậy, khả năng xử lý chất thải trong quá trình sản xuất của các cơ sở là rất thấp, vấn đề môi trường càng trở nên bức xúc, chưa thể giải quyết dứt điểm trong một sớm, một chiều. 

                                                                     

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN