Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

07/12/2016 - 07:30

Chiều 5-12-2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp ngoài nhà nước), DN có vốn đầu tư nước ngoài. Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của tỉnh Trần Ngọc Tam đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài nhà nước, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể. Từ đó số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DN ngày càng phát triển. Vị trí của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong DN ngày càng được khẳng định và phát huy; trách nhiệm từng bước nâng lên, thật sự là nơi đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Từ trái qua: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam (đang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị). Ảnh: Q. Hùng

Trong 5 năm, các huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tập trung rà soát, tiến hành khảo sát DN tư nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã vận động thành lập mới được 23 tổ chức đảng (2 đảng bộ, 4 chi bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc); nâng tổng số tổ chức đảng ở DN ngoài nhà nước lên 42 (11 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 21 chi bộ trực thuộc), có 1.069 đảng viên.

Có 110 tổ chức công đoàn cơ sở thành lập mới, phát triển 20.595 công đoàn viên, nâng tổng số tổ chức công đoàn cơ sở trong DN ngoài nhà nước lên 212/1.900, chiếm 11,15% tổng số DN đang hoạt động, với 36.946 công đoàn viên, chiếm 81,19% so với tổng số lao động. Từ năm 2011 đến nay, tổ chức công đoàn trong các DN ngoài nhà nước đã giới thiệu 782 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, trong đó kết nạp được 332 đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm có trên 60% tổ chức công đoàn được đánh giá tốt.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, vấn đề đặt ra hiện nay là công tác vận động thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong các DN ngoài nhà nước còn gặp khó khăn, trở ngại như: DN có biểu hiện né tránh việc tiếp xúc với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, hoặc không muốn có tổ chức đảng trong DN của mình, ở một số nơi có tổ chức đảng nhưng chưa tạo điều kiện cho hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cấp cần có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 06 và xây dựng lực lượng nòng cốt trong quá trình thực hiện. Tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong các DN duy trì tốt và phát huy hiệu quả trong hoạt động, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa DN với người lao động. Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể quan tâm theo dõi và hỗ trợ kịp thời đối với các tổ chức cấp dưới trực thuộc. Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để chủ DN thấy được việc thành lập tổ chức đảng trong DN không chỉ bảo đảm lợi ích tổ chức đảng, đoàn thể mà chính là đem lại lợi ích cho DN.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN