Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

18/10/2019 - 07:26

BDK - Cùng với các ngành, thời gian qua, ngành y tế đã tập trung quyết liệt cho tiêu chí (TC) số 15 về y tế trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung “phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn và kết quả thực hiện TC số 15 về y tế, đề xuất các định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020”.

Khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ tại Trạm Y tế xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: H. Quốc

Khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ tại Trạm Y tế xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: H. Quốc

147 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế

Công tác tổ chức bộ máy hoạt động của y tế tuyến cơ sở đã được kiện toàn, bước đầu mang lại hiệu quả. Có 9 trung tâm y tế huyện, thành phố và 9 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình sáp nhập với bệnh viện đa khoa huyện thành trung tâm y tế đa chức năng vào đầu năm 2019. 9 phòng y tế huyện, thành phố trực thuộc UBND huyện, thành phố; 164 trạm y tế, 9 phòng khám đa khoa khu vực liên xã.

Cơ sở vật chất luôn được quan tâm đầu tư. 9 trung tâm y tế huyện, thành phố đủ sức đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân trong vùng. Tiếp tục đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Hàm Long (Châu Thành). Tất cả 164 xã, phường, thị trấn đều có trạm y tế hoạt động độc lập. Tính đến cuối năm 2017, có 151 trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, đạt tỷ lệ 92,07%. Hiện nay, đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vất chất 100%. Ngoài ra, có 9 phòng khám đa khoa khu vực liên xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ KCB đạt 100%. Trạm y tế xã có cán bộ y tế dự phòng đạt 87,8%. Trạm y tế có cán bộ trình độ từ dược tá trở lên đạt 82,93%. Làng văn hóa sức khỏe đạt 983 khóm, ấp; đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 hiện nay là 147 xã, phường, thị trấn.

Các cơ sở KCB tiếp tục được tăng cường chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án số 1816 của Bộ Y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB. Mạng lưới KCB bằng y học cổ truyền tiếp tục ổn định và phát triển. Tỷ lệ KCB bằng y học cổ truyền so với tổng KCB chung của từng tuyến có bước cải thiện. Chất lượng KCB bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại từng bước được nâng cao.

Nâng chất chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong thực hiện tiêu TC số 15, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt từ 70% trở lên. Thực hiện TC này, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần hàng năm. Cụ thể, năm 2009 là 51%; năm 2015 là 71,74%; năm 2018 là 91,87%; 6 tháng đầu năm 2019 là 91,64%. Đối tượng tham gia BHYT từ cao đến thấp là: nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm đối tượng hộ gia đình; nhóm người lao động và người sử dụng lao động; nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và nhóm cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Hiện nay, ngành chức năng đang trình UBND tỉnh công nhận 16 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, nâng số xã đạt là 163 xã, phường, thị trấn đạt TC quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020, đạt 99,39%. Phấn đấu năm 2020, có 164 xã, phường, thị trấn đạt TC quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 100%.

Sắp tới, ngành y tế tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Xây dựng hệ thống giám sát, phòng chống các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm trong hệ thống y tế dự phòng và cộng đồng có đủ năng lực tầm soát, phát hiện các đối tượng nguy cơ cao bệnh không lây nhiễm, tư vấn và hướng dẫn điều trị dự phòng, phát triển y học gia đình. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn y tế tại cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế tuyến xã, phường để thực hiện vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong ngành y tế, hệ thống  KCB, phục hồi chức năng hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện lộ trình thông tuyến KCB. Lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở KCB gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và có chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tại tuyến dưới. Phát triển đồng bộ, tạo môi trường bình đẳng cả về hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở KCB các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở.

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế ấp. Đảm bảo 100% trạm y tế xã đều có bác sĩ phục vụ KCB cho người dân nông thôn. Phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm. Phát triển và hoàn thiện mạng lưới KCB, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động cả bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế huyện. Duy trì và củng cố hoạt động các phòng khám đa khoa khu vực liên xã; phát triển các trạm xá kết hợp quân dân y.

Ngành y tế sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đảm bảo 100% trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực liên xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thực hiện tốt TC quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

(Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN