Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

13/10/2021 - 20:54

BDK.VN - Chiều 13-10-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến có cuộc làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về tình hình triển khai Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020, Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 14-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng mộtsố nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự cuộc làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục THADS tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021; theo đó bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề ra những giải pháp phù hợp; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính. Cục THADS tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời trong cơ quan THADS, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án.

Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện 25 đầu việc với 52 chỉ tiêu thành phần, 17 chỉ tiêu định lượng, trong đó hai chỉ tiêu cơ bản là kết quả thi hành án về việc và về tiền tỷ lệ thi hành xong năm 2021 cao hơn năm trước và đạt trên 81,5% về việc và trên 40,10% về tiền trên số có điều kiện thi hành; ngoài ra, theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

Kết quả THADS: Tổng số phải thi hành: 17.655 việc, với số tiền là 1.687 tỷ 118 triệu đồng; đã giải quyết xong đạt 82,23% về việc (vượt chỉ tiêu giao 0,73%) và đạt 50,37% về tiền (vượt chỉ tiêu giao 10,27%); tăng 0,37% về việc và 1,1% về tiền so với năm trước.

Ngay từ đầu năm 2021, Cục THADS tỉnh đã ban hành 4 kế hoạch phát động phong trào thi đua trong năm trong hệ thống THADS tỉnh và đã sơ kết phong trào thi đua đợt và chuyên đề. Cục THADS tỉnh đã tặng giấy khen cho 61 tập thể, cá nhân, Tổng cục THADS đã tặng giấy khen cho 1 cá nhân.

Cục THADS tỉnh thường xuyên rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về THADS và các lĩnh vực khác có đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Tổng cục THADS liên quan kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Luật Đất đai, Luật Công chứng... cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật được tổ chức lấy ý kiến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số theo Kế hoạch số 430/KH-CTHADS ngày 26-4-2021 về việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực THADS giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Tăng cường cải cách hành chính trong hoạt động THADS, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi công dân được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết thúc buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết thúc buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của Cục THADS và các đại biểu tham dự, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra một số mặt còn hạn chế, vướng mắc, đồng thời định hướng một số nội dung cần quan tâm thực hiện thời gian tới.

Theo đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cần tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai sớm chỉ tiêu nghị quyết của ngành đến các chi cục trực thuộc, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và phân kỳ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; phát động các phong trào thi đua sôi nổi nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ;  Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần quan tâm các nghị quyết khác có liên quan đến các ngành như: Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ, Đề án số 01-ĐA/TU về cải cách hành chính giai 2010 - 2025 và định hướng đến 2030, Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển nguồn nhân lực, Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục xây dựng tư tưởng tiến công; trong thực thi nhiệm vụ phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, nêu cao danh dự và lòng tự trọng, ý chí khát vọng vươn lên, nâng cao trình độ, đạo đức công vụ và tính chuyên nghiệp; làm tốt công tác dân vận chính quyền. Chi bộ Chi ủy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố nhân sự, tổ chức các Chi cục THADS và các phòng trực thuộc.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN