Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2022

22/06/2022 - 10:41

BDK.VN - Nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh trong khu vực theo Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, sáng 21-6-2022, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai giảng.

PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi khai giảng.

Tham dự lớp học có 60 học viên là giảng viên, viên chức các trường chính trị của 5 tỉnh: Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Các học viên sẽ được trao đổi, nghiên cứu, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên đề chuyên sâu và các chuyên đề bổ trợ trong thời gian 6 tháng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định việc nghiên cứu, nắm vững các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong điều kiện chống phá tinh vi của các thế lực thù địch hiện nay. Đối với giảng viên các trường chính trị, tham dự lớp học là cơ hội được nghiên cứu các tác phẩm gốc của chủ nghĩa Mác - Lênin, qua đó củng cố kiến thức, bảo vệ những nội dung còn nguyên giá trị và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những nội dung mà thực tiễn đã vượt qua, càng làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, Ban cán sự lớp học

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, Ban cán sự lớp học.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chí trường chính trị chuẩn, vì vậy các đồng chí học viên nêu cao tinh thần gương mẫu của người giảng viên, người cán bộ quản lý, chấp hành tốt nội quy và các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Bến Tre để hoàn thành tốt nhất khóa học.

Tin, ảnh: Võ Thị Lợt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN