Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh kiểm tra tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Châu Thành

19/11/2022 - 16:31

BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Châu Thành.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2.

Cùng đi có thành viên Tổ công tác 02 theo Quyết định 2600/QĐ-UBND, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Trong năm 2022, UBND huyện Châu Thành tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về đầu tư công, về đấu thầu. Công tác bố trí, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả. Các công trình, dự án trên địa bàn được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Công tác vận động mặt bằng có sự vào cuộc của các cấp, các ngành nhưng một bộ phận nhỏ người dân chưa thấy hết lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nên chưa đồng thuận chủ trương để bàn giao mặt bằng thi công. Các thủ tục trong công tác thu hồi đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất còn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dẫn đến tiến độ giải ngân chậm ở số công trình.

Một số công trình đang ở bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, phải cập nhật đơn giá nhân công, ca máy mới nên một số dự án buộc phải điều chỉnh quy mô dự án do vượt tổng mức đầu tư trước khi lựa chọn nhà thầu, dẫn đến chậm triển khai đấu thầu khởi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Tính đến ngày 15-11-2022, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện đạt 66,32% kế hoạch vốn.

Để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022 đạt theo kế hoạch vốn được giao, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị huyện rà soát lại các dự án còn chậm tiến độ, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thường xuyên phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN