Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, trong đó có đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo

09/01/2008 - 20:34

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh Website Chính phủ

Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2007, triển khai nhiệm vụ năm 2008 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức, ngày 8-9/1 ở tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao kết quả hoạt động công tác tôn giáo năm 2007, biểu dương toàn thể cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương và các địa phương. Những kết quả đạt được tiếp tục làm sáng tỏ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong điều kiện nước ta phấn đấu tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi nước ta cần thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, từng bước bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tế Việt Nam. Để bảo đảm ổn định đất nước và hội nhập thành công, mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước đều phải xuất phát từ lợi ích nhân dân, trong đó có một bộ phận đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo đến đồng bào tôn giáo, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời phải cảnh giác, chủ động đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đã được triển khai, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, các tín đồ, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Sinh hoạt tôn giáo của tín đồ được chăm lo và bảo đảm, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục sôi động, chức sắc, tín đồ tôn giáo phấn khởi và tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo" được phát huy.

Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể hóa Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định của Chính phủ đến hầu hết các địa phương, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích