Phối hợp thực hiện truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển

11/05/2022 - 11:39

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới. Ảnh: PV

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới. Ảnh: PV

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nguyễn Thanh Tiến cho biết: năm 2022, chi cục tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre, Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai thực hiện công tác truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển. Tổng kinh phí được phê duyệt phối hợp thực hiện 282,165 triệu đồng.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể hữu quan tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 137-NQ/CP của Chính phủ từng bước đi vào cuộc sống. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về dân số và phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới.

 Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN