Phối hợp truyền thông dân số trong tình hình mới

29/09/2020 - 22:07

BDK - Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định “Dân số (DS) là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác DS là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”. Để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS, công tác truyền thông, giáo dục, đặc biệt là truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Đại biểu dự tập huấn về công tác dân số.

Đại biểu dự tập huấn về công tác dân số.

Năm 2020, Chi cục DS - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh đã dành hơn 750 triệu đồng để thực hiện công tác phối hợp truyền thông với các sở, ban ngành, đoàn thể, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên từng lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho gần 400 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH MTV Pungkook và Công ty Thế Giới Việt. Tổ chức tập huấn cho 60 cán bộ công đoàn các công ty thuộc hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp.

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề công tác DS trong tình hình mới cho chủ tịch, phó chủ tịch hội, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ của 157 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và trưởng ban công tác Mặt trận của 4 huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm và Bình Đại.

 Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho 102 giáo viên phụ trách góc truyền thông của 34 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn công tác DS trong tình hình mới cho hơn 500 học viên là lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ở 3 huyện Bình Đại, Thạnh Phú và Giồng Trôm; các chiến sĩ của 3 đồn biên phòng tại 3 huyện biển Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại.

Ngoài ra, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh còn phối hợp với Hội Người mù tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho 150 hội viên hội người mù tại huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và TP. Bến Tre. Tổ chức tập huấn công tác DS trong tình hình mới cho 157 phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn sau đại hội Đảng để kịp thời cung cấp kiến thức mới tạo sự đồng thuận, hỗ trợ và tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp trong triển khai thực hiện công tác DS - phát triển hàng năm. Đặc biệt, các mô hình, đề án mà tỉnh đang triển khai.

Trong thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị để triển khai nhiều hoạt động truyền thông của năm 2020. Cụ thể, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề công tác DS trong tình hình mới và tham gia báo cáo chuyên đề cho 9 lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại trường. Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác DS trong tình hình mới cho cho Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế và Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế. Tổ chức báo cáo chuyên đề cho học sinh tại các trường THPT, tổ chức hưởng ứng các sự kiện Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế trẻ em gái, Tháng hành động Quốc gia về DS và Ngày DS Việt Nam.

Tin, ảnh: Kim Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN