Phối hợp tuyên truyền Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X

25/11/2021 - 21:33

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức cuộc họp thông tin báo chí, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông tin đến quý lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X như sau: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức trong 3 ngày: ngày 26-11-2021, họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp; ngày 7 và 8-12-2021, họp tại Hội trường tầng 3, trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, khóa X sẽ thông qua 31 dự thảo nghị quyết (NQ), trong đó có một số NQ quan trọng như: NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; NQ về kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2022; NQ quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; NQ về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020...

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đề nghị trước, trong và sau kỳ họp, các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh từ ngày 21 đến ngày 24-12-2021; tuyên truyền về việc triển khai NQ được HĐND tỉnh thông qua, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN