Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

21/04/2020 - 20:31

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, tỉnh phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục bằng các nội dung phù hợp với từng lứa tuổi.

Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Ảnh: T. Thảo.

Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Ảnh: T. Thảo.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở tất cả các huyện, thành phố. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; phấn đấu ít nhất 1 đơn vị cấp huyện hoặc cấp tỉnh thành lập phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

Các hoạt động chính bao gồm: Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong việc bảo vệ trẻ em. Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và giáo dục về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố giác; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).

Thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục.

T. Thảo (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN