Phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

01/03/2017 - 07:30

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1 năm 2017 được tổ chức từ ngày 1 đến 30-5-2017 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) trong các DN trên địa bàn tỉnh để cùng chung tay hành động bảo đảm ATVSLĐ trong lao động sản xuất. Mọi hoạt động phải phát động và tổ chức rộng khắp từ cơ sở đến từng ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và trong mọi thành phần kinh tế để Tháng hành động về ATVSLĐ thực sự là đỉnh cao của phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động, có tác dụng duy trì và phát triển suốt năm 2017, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra một số địa bàn trọng điểm trong sản xuất, kinh doanh về ATVSLĐ; thăm hỏi công nhân lao động bị tai nạn lao động, tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh lần thứ 10 năm 2017, tổng kết phát thưởng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp chính quyền cùng cấp, các ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với một số DN sản xuất, kinh doanh; xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” năm 2017 xuống tận đơn vị, DN quản lý, cuối năm tổng kết, đề nghị LĐLĐ tỉnh phúc tra khen thưởng theo chuyên đề. CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại đơn vị, phát động phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” năm 2017 xuống tận phân xưởng, tổ, đội sản xuất, cuối năm tự chấm điểm gửi về LĐLĐ tỉnh phúc tra và đề nghị khen thưởng.

Đối với các DN, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017; kiểm tra, điều chỉnh, củng cố hội đồng bảo hộ lao động, bố trí đầy đủ cán bộ làm công tác ATVSLĐ và hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSLĐ cho NLĐ; tổ chức tọa đàm về ATVSLĐ tại các DN trên địa bàn tỉnh; tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động - phòng chống cháy nổ; thăm hỏi công nhân và gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, đo kiểm tra môi trường lao động tại đơn vị trước thời gian diễn ra Tháng ATVSLĐ năm 2017; ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ giữa các phân xưởng, tổ, đội sản xuất, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ trong các đơn vị trực thuộc và công nhân lao động, biểu dương, khen thưởng những cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; cải thiện điều kiện làm việc và thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng tại nơi làm việc của NLĐ và việc chấp hành các quy định, biện pháp làm việc an toàn cho NLĐ, phát hiện nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa tại chỗ…

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN