Phú Hưng xã hội hóa hệ thống chiếu sáng công cộng

13/02/2011 - 17:05

Qua hơn 1 năm thực hiện chủ trương xã hội hóa hệ thống chiếu sáng công cộng, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre đã vận động nhân dân thực hiện được 74/87 lộ hẻm có hệ thống chiếu sáng, đồng thời chuyển đổi 4 hệ thống chiếu sáng công cộng do Nhà nước trả tiền điện sang nhân dân tự trả.

Để tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt chủ trương này, xã Phú Hưng đã hỗ trợ cho các tổ nhân dân tự quản trên 13.000 mét dây điện, nhân dân đóng góp mua 406 bóng đèn và đóng góp chi trả tiền điện hàng tháng. Số lộ hẻm còn lại, Phú Hưng tiếp tục vận động nhân dân thực hiện trong năm 2011.

Đặng Bảy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN