Phú Long của năm Thìn...

06/03/2012 - 16:34

Năm 2011, xã Phú Long (Bình Đại) đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xã đã tổ chức thực hiện tốt công tác tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản; thành lập Ban Quản lý (BQL) và Ban Điều hành qui chế làm việc của BQL xây dựng nông thôn mới (NTM); đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng cơ bản Đề án NTM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến  năm 2020.

Đường 26-3 - công trình thanh niên xã Phú Long.

 

Ông Trần Văn Tùng - Trưởng BQL Xã NTM Phú Long,  cho biết: Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về xây dựng NTM gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và khắp 83 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 6 đoàn thể. Kết quả có 5.985/6.082 lượt người tham dự, đạt 98,4% kế hoạch. Qua triển khai, đa số người dân đồng thuận cao và hưởng ứng tích cực chủ trương, nhận thức được tầm quan trọng trong xây dựng NTM. Song song đó, UBND xã cũng đã thành lập BQL với 25 thành viên, do ông Trần Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban và tổ giúp việc có 9 thành viên. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cũng được thành lập gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH gồm 34 đồng chí với 14 thành viên của Tổ giúp việc; ông Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban. Đảng ủy xã cũng đã làm lễ phát động phong trào xây dựng NTM từ tháng 10-2011 với sự tham dự của trên 1.500 người. Do xác định mũi đột phá quan trọng trong xây dựng NTM của Phú Long là tập trung xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), thủy lợi… nên năm 2011, xã đã tổ chức vận động từ các nguồn để tiến hành trải bê-tông đường vào trung tâm xã với chiều dài 11,95km. Đặc biệt, từ khi phát động phong trào xây dựng NTM, nhân dân đã hưởng ứng tích cực và tự nguyện đóng góp gần 150 triệu đồng để xây dựng được hơn 5km đường giao thông. Cũng từ phong trào này, một số ấp nổi lên với sức đóng góp rất lớn từ quần chúng để xây dựng giao thông như ấp Giồng Kiến đã xây dựng 17 tuyến đường bê-tông trong xóm, ấp, tổ NDTQ, kinh phí 583 triệu đồng; ấp Giồng Tre xây dựng 2 tuyến đường bê-tông, kinh phí 30 triệu đồng; ấp Ao Vuông xây dựng 5 tuyến đường bê-tông, kinh phí 30 triệu đồng. Tổng chiều dài 4.749m, tổng kinh phí 641.398.000 đồng với 2.150 ngày công lao động. Huyện cũng đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để xây dựng hoàn chỉnh trung tâm văn hóa xã, nạo vét 20 tuyến kênh trong toàn xã với tổng chiều dài 41,8km, phục vụ tốt hơn cho việc sản xuất của bà con. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn luôn được xã quan tâm. Thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ, toàn xã có  34 hộ được bình chọn để xây dựng nhà ở và đã hoàn thành đưa vào sử dụng 34 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ 795 triệu đồng. Đến nay, toàn xã đã có 977 nhà được xây dựng kiên cố, đạt 75,8% kế hoạch.

Tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, xã có 4 ấp được công nhận an toàn, 4 ấp đạt chuẩn an toàn. Trong quá trình triển khai xây dựng xã NTM, Đảng bộ xã chủ trương là không cứng nhắc mà phải biết vận dụng sao cho linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương. Đảng bộ xã có 157 đảng viên, là Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Hoạt động quản lý Nhà nước luôn đạt, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị từ ấp đến xã không ngừng được củng cố, vai trò Mặt trận và các đoàn thể được phát huy đúng mức. Nhờ vậy, xã tập hợp được nhiều lực lượng, thành phần trong xã hội chung sức, chung lòng cùng chung tay xây dựng NTM. Tính đến thời điểm này, so với Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM, toàn xã đạt được 5 tiêu chí gồm thủy lợi, nhà ở dân cư, y tế, văn hóa, an ninh - trật tự. Riêng 9 tiêu chí: qui hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở văn hóa, bưu điện, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị đạt từ 80% trở lên. Chỉ có 5 tiêu chí chưa đạt là: chợ nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất.

Theo đánh giá của lãnh đạo xã, địa phương luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của huyện, sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể huyện, sự nhiệt tình hưởng ứng tích cực của quần chúng. Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH. UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã và tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. BQL xã đã tổ chức đánh giá thực trạng nông thôn trong khi thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM. Cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện nâng cấp, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và nâng cao đời sống dân cư. Các lĩnh vực giáo dục, y tế sức khỏe cộng đồng được quan tâm đầu tư đúng mức, đạt nhiều kết quả đáng kể, đáp ứng được nhu cầu học tập, khám chữa bệnh đến từng hộ gia đình. Nguồn nhân lực của xã rất dồi dào, trong đó lao động trẻ chiếm số đông, là yếu tố quyết định cho quá trình xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được chú trọng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tinh thần đoàn kết thống nhất cùng cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ xã đến ấp, thật sự tạo được đồng thuận cao trong nhân dân.

Tuy nhiên, xây dựng NTM là vấn đề mới, còn nhiều việc phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chấn chỉnh. Mặt khác, thành viên BQL chưa có điều kiện nghiên cứu sâu các văn bản của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên khi xây dựng Đề án còn chưa cụ thể, việc phân kỳ, giai đoạn thực hiện còn chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên trong BQL, tổ giúp việc chưa có sự phối hợp nhịp nhàng. Việc đánh giá thực trạng các tiêu chí NTM chưa sát với thực tế, chưa chú trọng công tác tuyên truyền nên một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ về xây dựng NTM. Nguyên nhân là do xã chưa có cán bộ chuyên trách. Kinh tế có chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún. Nguồn nhân lực tuy dồi dào và trẻ nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Khả năng huy động sức dân và thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chủ yếu là từ nguồn phân bổ ngân sách của trên và một phần từ nguồn vận động, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hệ thống GTNT trước đây xây dựng không đạt chuẩn và đang xuống cấp.

Để xây dựng xã NTM nhanh, đúng theo tiến độ Đề án, chủ trương của Đảng bộ xã là thực hiện tốt từng tiêu chí, đạt theo đúng phân kỳ, giai đoạn. Cụ thể là trong năm 2012, xã tập trung thực hiện đạt tiêu chí về hệ thống chính trị; năm 2013 tập trung xây dựng đạt 4 tiêu chí về điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, y tế; năm 2014 đạt các tiêu chí về trường học, cơ cấu lao động, giáo dục, môi trường; năm 2015 tập trung thực hiện đạt 3 tiêu chí còn lại là giao thông, thu nhập, hộ nghèo. Theo lộ trình, Đảng ủy xã xác định, GTNT là mũi nhọn đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cho nên, Ban Chỉ đạo sẽ bám sát lịch phân kỳ hàng năm để tập trung đầu tư, vận động các doanh nghiệp, các nguồn nội, ngoại lực đóng góp để hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông trong xã, đặc biệt là các tuyến đường vào trung tâm xã, liên xã, liên ấp, nội ấp (có tổng chiều dài 54km, với vốn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng). Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, tính đến thời điểm này, bằng sức đóng góp từ nhiều nguồn, nhiều phía, xã đã có được nguồn vốn cho xây dựng GTNT gần 2 tỷ đồng, xã đang ra sức vận động bà con tự làm đường từ nhà ra ngõ, 100% cột cờ, biển bảng tổ NDTQ bằng thép, xi-măng. Các tuyến đường này khi hoàn thành sẽ tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Đồng thời, bằng nhiều giải pháp, phải kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Ông Nghiệp phấn khởi nói tiếp: Với hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ xã có tinh thần đoàn kết cao, nhân dân đồng tình ủng hộ, tôi tin tưởng rằng, Phú Long sẽ đạt chuẩn Xã NTM vào năm 2015 như Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra.

Còn nhớ, trong phong trào TDĐKXDĐSVH, Phú Long nổi lên như là một đơn vị dẫn đầu của huyện. Cụ thể là từ phong trào này đã tạo cho Phú Long ba cái nhất mang tầm cỡ cấp huyện, tỉnh như: Đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng GTNT của huyện; Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh khen ngợi là địa phương có cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp tiêu biểu; Hội Phụ nữ xã có Câu lạc bộ “Phụ nữ với môi trường” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn nhân rộng ra toàn tỉnh.

Thư cảm ơn

Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Long xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài xã, cùng toàn thể bà con nhân dân xã nhà trong thời gian qua đã nhiệt tình hỗ trợ bằng cả tinh thần và vật chất để xây dựng giao thông nông thôn, nhất là từ khi xã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới.  Lãnh đạo xã xin ghi nhận những đóng góp quí báu đó và cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và hiệu quả. Để đảm bảo tiến độ thực hiện được nhanh hơn, trong thời gian tới, kính mong quí vị tiếp tục hỗ trợ để địa phương sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Đảng bộ xã

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Văn Nghiệp

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN