Phú Nhuận: Từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

26/03/2012 - 07:26

Quán triệt tinh thần xây dựng xã nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre) đã củng cố, kiện toàn và phấn đấu thực hiện các tiêu chí được quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Để thực hiện đạt xã NTM vào năm 2013, lãnh đạo xã đã triển khai thực hiện hoàn thành từng tiêu chí ở từng giai đoạn cụ thể.

Mục tiêu xây dựng NTM của xã là tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người, xây dựng và nâng cấp đường - trường - trạm cũng như các công trình phúc lợi khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trên tinh thần đó, lãnh đạo xã đã triển khai quán triệt sâu rộng nội dung phong trào xây dựng NTM đến toàn thể nhân dân địa phương, làm cho người dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau để triển khai các tiêu chí xây dựng NTM đến các chi bộ, các ban, ngành và đoàn thể thông qua các buổi hội nghị tập huấn của xã, họp tổ nhân dân tự quản, qua hệ thống loa truyền thanh; đồng thời lồng ghép các nội dung xây dựng NTM với các nhiệm vụ cụ thể… Đến nay, sau một năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, xã Phú Nhuận đã đạt được 6/19 tiêu chí, bao gồm: hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục và hộ sử dụng điện.

Theo đồng chí Trần Hoàng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, đạt được một số tiêu chí trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp và sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân địa phương. Ngay khi được chọn làm một trong ba xã điểm về xây dựng NTM của TP. Bến Tre, Đảng ủy đã đề ra Nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện đạt từng tiêu chí cụ thể. Kết quả, qua một năm thực hiện đạt được một số tiêu chí phần nào cho thấy Phú Nhuận đang có những bước đi đúng và vững trên con đường xây dựng NTM.

Để thực hiện đúng theo lộ trình xây dựng xã NTM, ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy xã đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các chi bộ, trong đó có xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm là triển khai thực hiện đạt chuẩn 8 tiêu chí, gồm: thủy lợi, trường học, hệ thống chính trị, an ninh - trật tự xã hội, môi trường, quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bưu điện và cơ cấu lao động. Trong đó, hoàn thiện 4 tiêu chí vào cuối quý II gồm: thủy lợi, trường học, quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bưu điện. Đi đôi với việc đề ra phương hướng nhiệm vụ, Đảng ủy đã phân công các thành viên trong Ban Thường vụ tham gia công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời báo cáo, đôn đốc, nhắc nhở và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong 8 tiêu chí đề ra để thực hiện trong năm 2012, tiêu chí về cơ cấu lao động là khó thực hiện nhất. Bởi, hiện nay trên địa bàn chỉ có khoảng 20% số lao động qua đào tạo, con số này còn thấp so với chỉ tiêu về cơ cấu lao động. Trong thời gian qua, xã có tổ chức một số lớp dạy nghề nhưng kết quả không khả quan, nhiều học viên không theo hết khóa học. Đứng trước thực trạng này, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã rà soát lại các đối tượng trong độ tuổi lao động và tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng để từ đó tổ chức hoặc phối hợp mở các lớp đào tạo nghề phù hợp.

Việc xây dựng thành công xã NTM là điều không dễ, nhưng nếu biết cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thì sẽ góp phần làm thay đổi lớn diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương được nâng lên đáng kể. Nói như đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận, trong phong trào xây dựng NTM, cấp ủy và chính quyền địa phương cần thể hiện rõ vai trò chủ thể của người dân trong việc quản lý, hưởng lợi trực tiếp từ các công trình, hạng mục theo tiêu chí xã NTM.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN