Phụ nữ Ba Tri tận tình giúp nhau thoát nghèo

09/01/2013 - 08:11

Thực hiện 6 nhiệm vụ trong tâm do Hội Phụ nữ Việt Nam triển khai, năm 2012, các cấp Hội Phụ nữ Ba Tri đẩy mạnh phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đầu năm, theo kết quả bình xét hộ nghèo theo tiêu chí mới, toàn huyện có 8.882 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ là 4.009 hộ, chiếm tỷ lệ 45,13%. Đến cuối năm  2012, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ giảm 391 hộ, đạt tỷ lệ 10,10%.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, giao chỉ tiêu cho từng xã gắn với thực hiện phong trào Phụ nữ giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa nghèo. Qua đó, Hội Phụ nữ các cấp đã mở rộng khai thác các nguồn vốn, duy trì và phát triển các tổ tín dụng, tổ tiết kiệm và các tổ đa dạng bằng nhiều hình thức: cho mượn, bán chịu, hỗ trợ cây, con, giống, ngày công lao động, tiền mặt… Qua đó, đã vận động 964 chị khá giúp 974 chị nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng quy thành tiền là 988,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội cơ sở đã huy động tiền nhàn rỗi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ gởi tiết kiệm để tạo vốn vay cho hộ nghèo với tổng số tiền 600 triệu đồng; huy động tiết kiệm trong nhân dân số tiền gần 3 tỷ đồng, hàng tháng trợ giúp cho 5 đến 7 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.  Để đa dạng các hình thức giúp đỡ trong hội viên, phụ nữ,  trong năm Hội Phụ nữ huyện đã củng cố và nâng chất tổ đa dạng, phát triển mới 5 tổ, với 85 thành viên, gồm tổ tương trợ, tổ vần đổi công, tổ hụi không lời, tổ tiết kiệm bỏ ống heo, nâng tổng số toàn huyện có 991 tổ với 14.440 thành viên. Ngoài ra, Hội Phụ nữ 24 xã, thị trấn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  khai thác, sử dụng các nguồn vốn ủy thác, vốn dự án trong và ngoài nước một cách có hiệu quả và đúng mục đích. Tổng nguồn vốn Hội đang quản lý 109,5 tỷ đồng, qua đó đã giải quyết cho 12.697 lượt phụ nữ vay làm kinh tế.

Trong năm, Hội cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện mở 13 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa cao sản, kỹ thuật chăm sóc cacao trong vườn dừa và nuôi tôm càng xanh có 191 chị em dự; mở 2 lớp dạy nghề trồng nấm rơm ở xã An Ngãi Trung, kỹ thuật nấu ăn ở xã Mỹ Thạnh cho 62 học viên nữ; tư vấn giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động nữ, giúp cho chị em phụ nữ có được việc làm ổn định, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hành phúc.

Năm 2013, Hội phụ nữ các cấp huyện Ba Tri tiếp tục thực hiện mô hình tiết kiệm phụ nữ giúp nhau vượt khó, tăng cường sự vận động trợ giúp của xã hội đối với phụ nữ nghèo. Từng cơ sở hội phải xây dựng ít nhất 1 mô hình giảm nghèo; củng cố và tiếp tục xây dựng mô hình Phụ nữ tiểu thương; phối hợp với các chương trình, Dự án IFAD tuyên truyền, vận động và thành lập tổ liên kết sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, ít nhất mỗi xã thành lập một tổ liên kết sản xuất giải quyết việc làm tại địa phương; phấn đấu đến cuối năm 2013, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được kéo giảm từ 12% trở lên.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN