Phụ nữ Bến Tre không ngừng năng động, sáng tạo

10/01/2012 - 15:29

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương, cách làm hiệu quả. Khái quát về việc tổ chức triển khai Cuộc vận động, bà Phạm Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết:

- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội, phát động phong trào thi đua hành động cách mạng tại đơn vị, và cả hệ thống Hội. Nội dung học tập được các cấp Hội hướng dẫn cụ thể, gần gũi với thực tế ứng xử, rèn luyện tư cách phẩm chất, đức tính của con người nên dễ nhớ, dễ học tập, làm theo. Có tổ chức kiểm tra việc học tập, đăng ký, sổ sách theo dõi quản lý, có sổ đăng ký cá nhân cho cán bộ chủ chốt, thường xuyên kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong các kỳ họp ban chấp hành, sinh hoạt tổ hội.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, chúng tôi nhận thấy có sự chuyển biến trong nhận thức của phụ nữ về việc “học tập” và “làm theo” Bác.

* Là một tổ chức có số lượng hội viên nhiều, đây có phải là thế mạnh của Hội LHPN tỉnh khi triển khai các nội dung của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không, thưa bà?

- Đối tượng hoạt động của Hội LHPN các cấp là hội viên, phụ nữ - những người giữ vai trò chủ yếu trong quản lý chi tiêu, giáo dục, nuôi dạy con cái. Đây chính là thế mạnh của Hội LHPN các cấp khi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Có thể hình dung về không khí sôi nổi “học tập” và “làm theo” Bác của phụ nữ Bến Tre như thế nào?

-  Học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, từ thói quen, nếp sống, sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là thể hiện sinh động nhất tính hiệu quả của Cuộc vận động đầy ý nghĩa. Đó là quyết tâm của Hội LHPN và hội viên phụ nữ trong tỉnh. Từ những việc làm cụ thể như phấn đấu làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật... đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Điều này đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi và ý nghĩa. 

Để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tác động đến tư tưởng, nhận thức của chị em phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp đã tổ chức thực hiện nhiều hình thức như: tọa đàm, giao lưu, hội thi kể chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ, hái hoa dân chủ, sinh hoạt chuyên đề về Bác và tuyên truyền trong nữ giới thông qua các bản tin, tờ rơi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam hãy làm theo lời dạy của Bác”, bản tin Phụ nữ Bến Tre (mỗi quý một kỳ), trang tin, tài liệu tuyên truyền rút gọn của Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố, tài liệu hỏi đáp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn... Qua đó, vận động chị em phấn đấu, rèn luyện đạo đức và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác.

Từ việc học tập, cán bộ, hội viên phụ nữ đã đăng ký “làm theo” tấm gương của Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: nói đi đôi với làm, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm từ gia đình đến nơi làm việc; tích lũy mua sắm trang trí nội thất…, giúp đỡ vốn cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân già yếu, neo đơn.

* Một thành công mang dấu ấn “rất riêng phụ nữ” là gì, thưa bà?

- Theo tôi, cần nhấn mạnh những việc làm “rất riêng phụ nữ” đó là đối với Hội phụ nữ các cấp, chúng tôi luôn xác định phát động phong trào thi đua hành động cách mạng theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, góp phần nâng chất và công nhận mới gia đình, ấp - khu phố, xã - phường, huyện văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình mang dấu ấn của phụ nữ như trái dừa Bác Hồ, ống heo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, đàn gà, đàn vịt, liếp rau, ao cá tình thương, cống chứa nước sạch, tiết kiệm giúp người nghèo…

* Mỗi chặng đường đều có sơ kết, tổng kết, rút ra bài học thực tiễn. Bà có thể chia sẻ những kinh nghiệm này?

- Những kết quả đã đạt trong thời gian qua được Hội phụ nữ các cấp rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn, đó là các chương trình, kế hoạch do Trung ương, địa phương phát động đều được các cấp Hội cụ thể hóa đưa vào chương trình, kế hoạch phát động rộng rãi để cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng. Nội dung thi đua thiết thực, cụ thể, rõ ràng, gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thức phong phú, đa dạng, thi đua giữa cán bộ với cán bộ, hội viên với hội viên, giữa các xã, chi, tổ hội, các nhóm phụ nữ lồng ghép. Đó là, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rút kinh nghiệm từng phong trào nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Các cấp Hội tập trung hướng dẫn, chỉ đạo hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích sự năng động, sáng tạo của cơ sở, phát triển các mô hình mới, điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động theo từng thời điểm, khen đúng người, đúng việc, nhân rộng gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động trong hệ thống Hội.

* Trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2012, Hội sẽ tập trung cho hoạt động gì để hưởng ứng Cuộc vận động, thưa bà?

- Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ sẽ tập trung đẩy mạnh các mô hình hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa từ trong cán bộ, hội viên đến các tầng lớp phụ nữ, tạo thành phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Mỗi tập thể thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao, mỗi người thực hiện thật tốt phần việc của mình”, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bến Tre lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

* Xin cảm ơn bà!

Ngọc Diệu (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN