Phụ nữ huyện Giồng Trôm hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng

27/10/2009 - 14:03

Qua nửa nhiệm kỳ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội LHPN huyện Giồng Trôm đã kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của hội bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai đạt trên 50%. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội có sự chuyển biến rõ rệt.

Đến nay, số cơ sở hội vững mạnh và xuất sắc đạt 19 xã, tăng 4 xã so với đầu nhiệm kỳ, so nghị quyết đạt 90%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội đã phát triển mới 2.934 hội viên, tăng 5% so nghị quyết, xây dựng hội viên nòng cốt được 5.678 hội viên. Để động viên tinh thần cho cán bộ hội cơ sở, Hội Phụ nữ xã tạo nguồn quỹ, trích từ nguồn hội phí và các chương trình dự án để bồi dưỡng cán bộ hội không lương. Kết quả có 13 xã mua bảo hiểm y tế cho Ban Chấp hành, chi hội trưởng ấp và bồi dưỡng hàng quý  từ 30 ngàn đến 120 ngàn đồng cho mỗi cán bộ.
Qua các phong trào, ở các cấp hội đã xuất hiện và nhân rộng các mô hình giúp nhau trong lao động sản xuất. Điển hình như mô hình nuôi gà theo hướng an toàn sinh học ở xã Thuận Điền, đan giỏ cọng dừa ở các xã: Hưng Phong, Phước Long, Sơn Phú, toàn huyện có 784 tổ hội tương trợ góp vốn hàng tháng trên 500 triệu đồng. Những mô hình này góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Các cấp hội trong huyện cũng đã vận động xây tặng 10 nhà tình nghĩa, cất và sửa chữa 13 nhà tình thương, mái ấm tình thương.
Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng đi vào chiều sâu. Qua phát động, đông đảo phụ nữ đăng ký thực hiện và nhiều chi, tổ hội xây dựng mô hình cụ thể để phát động hội viên. Nổi bật có các mô hình như tiết kiệm bỏ ống heo, giúp phụ nữ nghèo ở các xã: Hưng Nhượng, Thuận Điền, Châu Bình, Thị trấn; phong trào đóng góp tiết kiệm trái cây ở Tân Lợi Thạnh, Tân Hào, Hưng Lễ; phong trào đóng góp ngày công lao động để gây quỹ hội ở Bình Thành... Kết quả đến cuối năm 2008 đã có 17.829 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào, chiếm tỷ lệ 76,9%; có 1.477 chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” và 25.825 hội viên đăng ký "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hội Phụ nữ các cấp còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị em, nhằm giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, có tác động tích cực trong giáo dục con, cháu trong gia đình chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.  Hội còn tham gia thực hiện có hiệu quả ba chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, đã vận động 40.869 gia đình có sọt rác, 16.955 gia đình có hố chôn rác và mỗi gia đình có môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng thành công 10 xã văn hóa.
Ngoài ra, Hội Phụ nữ còn thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dân số-kế hoạch hóa gia đình, chương trình phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt kế  hoạch liên tịch với quân sự "trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh", kế hoạch liên tịch với công an "trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội. Toàn huyện có 49 nữ tham gia cấp ủy chi bộ, 400 nữ làm tổ trưởng, tổ phó tổ NDTQ. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã lập danh sách 33 cán bộ nữ  báo cáo với Huyện ủy Giồng Trôm xem xét bổ sung quy hoạch cấp ủy của huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015.       
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội sẽ tập trung các mặt hoạt động chào mừng 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào công tác hội, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, phong trào giúp phụ nữ nghèo; vận động tặng nhà tình thương và qua các phong trào phát triển 500 hội viên mới.

Phạm Trọn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN