Phụ nữ với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

06/03/2015 - 07:20
Phụ nữ ấp An Nhơn, xã Đa Phước Hội (huyện Mỏ Cày Nam) tiết kiệm giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T. Long

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chuyên đề “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh.

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu được thực hiện là nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt hàng tháng ở câu lạc bộ, biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền, hội thi; gắn việc học tập và làm theo Bác trong hội viên phụ nữ với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng nông thôn mới”…

Nhiều phong trào thi đua của Hội LHPN gắn với việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Cải tiến lề lối làm việc”, các cấp Hội đã thực hiện việc sửa đổi lề lối làm việc khoa học, sát người, sát việc, sâu sát với cơ sở hơn. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, tiết kiệm 10%... Hội LHPN tỉnh đã tiết kiệm trên 226 triệu đồng, Hội cấp huyện, thành phố tiết kiệm 72 triệu đồng. Mô hình tiết kiệm được hội các cấp duy trì như: Ống heo tiết kiệm, Hũ gạo tình thương, Trái dừa tình thương, Giàn chỉ tình thương, đôi thỏ, đàn gà, đàn vịt, vườn chuối, liếp rau, góp vốn tương trợ, xây dựng cống chứa nước sạch, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng thông qua mô hình biogas trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình dân vận khéo được Hội LHPN các cấp duy trì và nhân rộng với nội dung “Không có bạo lực gia đình”, “Mái nhà thân thiện”, “Thu gom rác thải”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường văn minh”. Từ năm 2011 - 2013 đã có 35 mô hình được huyện công nhận, 7 mô hình được tỉnh công nhận. Trong năm 2014, các cấp Hội đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo cấp tỉnh với 22 mô hình, cấp huyện 63 mô hình, cấp xã 98 mô hình, đang chờ Hội đồng thẩm định để công nhận.

Học tập và làm theo tấm gương Bác bằng những việc làm thiết thực đã xuất hiện nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ thường xuyên thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho gia đình. Những mô hình tiết kiệm đã hỗ trợ cho hàng ngàn phụ nữ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở còn vận động hội viên phụ nữ làm theo gương Bác như: tiết kiệm trong chi phí sản xuất, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm. Hội LHPN các cấp thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp mặt, trao đổi, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

Có thể nói, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03, đa số cán bộ, hội viên có chuyển biến từ nhận thức đến việc làm cụ thể trong giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trong quan hệ với tập thể, cộng đồng nơi công tác; tự điều chỉnh đạo đức, lối sống của bản thân, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc hàng ngày, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết “tương thân tương ái” trong hội viên, phụ nữ.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN