Phú Phụng, Vĩnh Bình diễn tập vận hành cơ chế

08/10/2010 - 07:44

Ngày 5-10-2010, hai xã của huyện Chợ Lách đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế. Xã Phú Phụng tổ chức diễn tập vận hành cơ chế và thực binh chống bạo loạn theo kế hoạch A; Vĩnh Bình diễn tập vận hành cơ chế theo phương án A2.

Nhìn chung, hai xã đã tiến hành diễn tập đúng theo kế hoạch đề ra. Các cuộc họp từ Ban Chấp hành Đảng bộ đến các cuộc họp mở rộng với các cơ quan, đơn vị liên quan, đề ra nghị quyết và phân công, phân việc… được thực hiện cụ thể, rõ ràng và đạt được yêu cầu đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.
Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Chợ Lách đánh giá hai xã Phú Phụng và Vĩnh Bình diễn tập đạt khá.

Ngọc Lãm – Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN