Điểm tin: Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng; Mỏ Cày Nam họp mặt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điểm tin: Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng; Mỏ Cày Nam họp mặt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh