Điểm tin: TP. Hồ Chí Minh Xuất hiện biến chủng BA.4 và BA.5; Bến Tre đề nghị bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tiêu thụ dừa

Điểm tin: TP. Hồ Chí Minh Xuất hiện biến chủng BA.4 và BA.5; Bến Tre đề nghị bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tiêu thụ dừa