Điểm tin: Nội quy kỳ họp Quốc hội bổ sung họp bất thường, biểu quyết trên thiết bị di động; Khảo sát khu vực nạo vét và nâng cấp sông Ba Lai

Điểm tin: Nội quy kỳ họp Quốc hội bổ sung họp bất thường, biểu quyết trên thiết bị di động; Khảo sát khu vực nạo vét và nâng cấp sông Ba Lai