Qua thanh tra, phát hiện và xử phạt trên 194 triệu đồng

14/01/2014 - 15:34
Thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.H.T

Trong năm 2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động và phối hợp với Công an, Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện 18 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 312 cơ sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 21 cơ sở, trong đó, phạt cảnh cáo 1 cơ sở, phạt bằng tiền 20 cơ sở, với tổng số tiền phạt là 194,32 triệu đồng.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu công nghiệp, nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ; thanh tra, kiểm tra đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đối tượng thanh tra là các cơ sở kinh doanh về xăng dầu, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, vàng, vật liệu xây dựng, điện - điện tử và các mặt hàng đóng gói sẵn.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, các cơ sở kinh doanh vi phạm chủ yếu về kiểm định phương tiện đo (7 cơ sở), chất lượng (4 cơ sở), đo lường (2 cơ sở), vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu (4 cơ sở). Kết quả công tác thanh tra đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý của ngành tại địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở được thanh tra, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra hành chính tại 2 đơn vị trực thuộc là Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả thanh tra đã góp phần phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở, giúp các các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, năm 2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều nỗ lực, phối hợp tốt với các sở, ban ngành có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch đề ra và những nhiệm vụ đột xuất được giao.

Trong thời gian tới, để tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thanh tra Sở tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai công tác thanh tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra các đề tài, dự án đang thực hiện và đã nghiệm thu.

Lê Hoàng Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN