Quan tâm chăm sóc BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

20/01/2010 - 08:49
Trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: K.T

Theo báo cáo của ngành chức năng, đến giữa tháng 1-2010 BHXH tỉnh đã cấp 77.158 thẻ BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bên cạnh đó, BHXH còn nhận danh sách 13.460 trẻ và sẽ tiếp tục cấp thẻ (11 xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam và 5 xã thuộc Mỏ Cày Bắc, do dữ liệu sai, mới điều chỉnh và số bổ sung của 9 huyện, thành phố). Như vậy, toàn tỉnh có hơn 90.600 trẻ được cấp thẻ BHYT. Đây là con số tương đối lớn, được thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước  về chăm sóc sức khỏe.

Để tiếp tục thể hiện sự quan tâm đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung một số công việc, như sau:

Cấp phát thẻ BHYT ngay cho thân nhân trẻ. Cán bộ TB-XH cần hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu thông tin trên thẻ, nếu có sai sót thì đề xuất điều chỉnh kịp thời; kiểm tra danh sách đề nghị cấp thẻ với số thẻ bảo hiểm được cấp; bổ sung hồ sơ những trẻ thiếu thông tin, sai thông tin ngay trong tháng 1-2010, để đảm bảo quyền lợi khi trẻ đi khám chữa bệnh. Hàng tháng, cán bộ TB-XH tổng hợp số trẻ em sinh trong tháng chuyển đi tỉnh khác, tỉnh khác chuyển đến, tử vong... gởi đến cơ quan BHXH trước ngày 25 theo mẫu qui định. Cán bộ TB-XH theo dõi số trẻ em hết thời gian hưởng quyền lợi để chuyển mua ở đối tượng ưu đãi khác hoặc đối tượng tự nguyện, để đảm bảo việc tham gia BHYT liên tục. Thống nhất ghi tên thân nhân trẻ, tránh việc trùng 1 trẻ có hai thẻ, trong đó, một thẻ ghi tên cha, còn một thẻ ghi tên mẹ.

 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CẤP THẺ BHYT MỚI, ĐỔI THẺ

Về đối tượng: Trẻ em dưới 6 tuổi, là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, cư trú ở đâu được BHXH tỉnh, thành phố nơi đó cấp thẻ.

Hồ sơ cấp thẻ: Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT (theo mẫu 01/TE). Thời gian cấp: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ đổi thẻ: (thẻ bị hỏng, thông tin thay đổi hoặc không đúng, thay đổi nơi cư trú, nơi KCB ban đầu).

- Đơn đề nghị đổi thẻ (mẫu số 05/TE).

- Thẻ BHYT.

- Danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT (theo mẫu 02/TE).

Thời gian đổi thẻ: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ cấp lại thẻ: (thẻ bị mất)

- Đơn đề ghị cấp lại thẻ (mẫu số 06/TE).

- Danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT (theo mẫu 02/TE).

Thời gian đổi thẻ: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp khi đổi thẻ BHYT mà chưa được in kịp thời, cần xác nhận để được điều trị, cơ quan BHXH sẽ cấp giấy xác nhận đổi thẻ (mẫu số 08/TE) trong khi chờ thẻ mới.

BHXH

H.A.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích