Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

19/04/2021 - 07:03

BDK - Ngay từ đầu năm 2021, Thành ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) XI Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thành ủy cũng đã ban hành một số nội dung cụ thể hóa thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc, tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: H.Quốc

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc, tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: H.Quốc

Một số kết quả nổi bật

Trên cơ sở NQ số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng, trong đó nhấn mạnh nội dung “Đồng thuận - Sáng tạo”. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, Ban Thường vụ Thành ủy xác định xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh là trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh để tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Đối với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong NQ Tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu 14 đơn vị phòng, ban, ngành của thành phố và đảng ủy xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị cụ thể hóa thành các công việc, chỉ tiêu để thực hiện. Riêng NQ Thành ủy năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu (so với năm 2020 tăng 9 chỉ tiêu) gồm: 9 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 13 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 11 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, nội chính. Hiện nay, các ban đảng Thành ủy, UBND thành phố và các ngành có liên quan đang tham mưu xây dựng kế hoạch giúp Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện NQ.

Chương trình kiểm tra, giám sát được các cấp ủy triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong quý I-2021, đã tiến hành kiểm tra 3 đảng viên; giám sát chuyên đề 1 đảng viên; kiểm điểm sâu 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, từng đơn vị chủ động triển khai chương trình công tác năm 2021 và các nội dung giám sát, phản biện theo kế hoạch. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Triển khai sớm việc đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021  

 Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng: Trong thời gian tới, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo việc triển khai, quán triệt thực hiện NQ ĐH XIII của Đảng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các NQ, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, NQ của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy theo chương trình làm việc bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tổ chức tốt hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện phương châm ĐH XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” một cách toàn diện, tạo sự chuyển biến thật sự từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, củng cố bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo dõi tiến độ xây dựng mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới và chủ động triển khai các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, qua đó kịp thời phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện NQ ĐH đảng bộ các cấp và NQ, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy. Quan tâm khắc phục hành chính hóa trong hoạt động, triển khai nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đã công nhận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri tham gia bầu cử đúng, đủ, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng luật; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành ủy Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đại biểu đã giao lưu với nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu: Thành Đoàn Bến Tre; Chi bộ Khu phố 2, Phường 4; ông Phạm Văn Nghĩa - Bí thư Chi bộ - Trưởng khu phố 1, phường Phú Tân; ông Huỳnh Văn Răn - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp An Thuận, xã Phú Hưng và bà Nguyễn Thị Giàu - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Hưng.

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 17 tập thể,  cá nhân xuất sắc, tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Huyền Thu - Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN