Quan tâm nhiều hơn về

15/01/2010 - 09:33

Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những động lực quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nông dân, là điều kiện để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Sản xuất nông-lâm-thủy sản đang được chuyển dịch mạnh theo hướng từ số lượng sang chất lượng và hiệu quả.

Trong nhiều năm qua, tuy ngành nông nghiệp có khó khăn nhưng sản xuất  có bước tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng bình quân 5,95%/năm. Nông thôn đang có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân đã được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn còn một số khó khăn. Thủy sản, lâm nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; nhiều đối tượng nuôi hiệu quả còn thấp, sức cạnh tranh yếu; chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Bộ mặt nông thôn Bến Tre tuy có phát triển nhưng còn chậm, thiếu bền vững.
Để phát triển toàn diện về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, tỉnh cần tiến hành xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng; trong đó, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng tập trung vào 4 đối tượng chủ yếu là cây ăn trái, mía, lúa, dừa. Các huyện chú trọng phát triển các loại cây làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu ổn định, trồng trọt cân đối với chăn nuôi, đối tượng chính là bò, heo, gia cầm; khuyến khích nông dân mở rộng trang trại, công nghiệp, hình thành các vùng nuôi sinh học chất lượng cao, an toàn dịch bệnh; tạo bước tăng trưởng nhanh trong nuôi trồng, khai thác thủy sản; nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc đầu tư nâng cấp trang bị thiết bị hiện đại cho nhà máy chế biến các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao; kết hợp phát triển lâm nghiệp với nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới có cơ sở hạ tầng phát triển, cơ cấu kinh tế hợp lý, công bằng, dân chủ, văn minh; tạo điều kiện để nông dân có việc làm, hưởng thụ các lợi ích vật chất, tinh thần, có cuộc sống sung túc, không còn đói nghèo. Về nông dân, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân; quan tâm giải quyết việc làm cho nông dân bằng nhiều hình thức hỗ trợ phát triển các làng nghề, kinh tế trang trại trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức hiệp hội ngành nghề, tạo điều kiện ưu tiên nhất để nông dân sản xuất tốt hơn; nâng cao qui mô sản xuất, tăng sức cạnh tranh hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm; xây dựng thế hệ nông dân mới có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất hiện đại, có nếp sống văn hóa  lành mạnh.
Năm 2010, toàn ngành nông nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất hàng hóa phát triển toàn diện, ổn định vùng lúa năng suất cao với hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh; giảm đất lúa từ 35% xuống còn 25%; tiếp tục triển khai dự án trồng mới 5.000 ha dừa, thâm canh 1.000 ha; nâng diện tích cây ăn trái chất lượng cao lên trên 40%, tỷ trọng chăn nuôi đạt 35%. Đặc biệt, tập trung xây dựng các công trình thủy lợi theo hướng đồng bộ, khép kín; ưu tiên các công trình phát huy hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân; phát triển nông thôn theo hướng ổn định đời sống 8.342 cư dân các xã vùng ven biển; khuyến khích nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hình thức trang trại, HTX; nâng cao chất lượng hoạt động của 45 HTX hiện có, xây dựng mới thêm 49 HTX, hỗ trợ 15 làng nghề nông nghiệp.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, ngành nông nghiệp tập trung nhiều giải pháp như: xây dựng vùng qui hoạch; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học -  công nghệ; phát  triển công nghệ sinh học trong sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; xây dựng chương trình nghiên cứu dụng khoa học - công nghệ theo hướng giảm giá thành sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học - công nghệ đến với người dân; xây dựng mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao và các giải pháp sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế nông nghiệp, tạo bước chuyển biến mới trong đời sống nông dân.    

S.N.N

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN