Quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng

13/10/2009 - 08:37

Trong 2 ngày 7 và 8-10-2009, Ban Thường vụ Huyện uỷ Giồng Trôm tổ chức hội nghị Huyện uỷ lần thứ 18 quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XI của Đảng và sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2010 – 2015 Huyện ủy quyết định là 250 đại biểu, trong dó  212 đại biểu do đại hội cấp cơ sở bầu và 38 đại biểu là thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đương nhiệm; thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở từ tháng 5-2010, kết thúc  vào cuối tháng 6-2010, cấp huyện tiến hành đại hội vào tháng 8-2010, huyện chọn Đảng bộ xã Hưng Lễ và Đảng ủy Chi cục Thuế huyện làm điểm tổ chức đại hội, các đảng bộ xã Lương Quới, Tân Thanh, Phước Long thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.
Về sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng của năm 2009,  hội nghị đánh giá kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất nông-công nghiệp tăng so với cùng kỳ và đạt khá so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 165,22 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước 96 tỷ đồng, giá trị dịch vụ 120 tỷ đồng, các nguồn thu cơ bản đạt yêu cầu, công tác phòng ngừa dịch bệnh không để phát sinh trên địa bàn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển, đã xây dựng đạt chuẩn 2 xã văn hóa (đến 10-10-2009 Giồng Trôm công nhận 11/22 xã văn hóa).

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN