Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

18/05/2022 - 12:56

BDK.VN - Ngày 18-5-2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW. Đại diện các bộ ngành, địa phương đã trình bày các tham luận, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết số 06-NQ/TW là định hướng tầm chủ trương, đường lối, quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định rõ quan điểm chỉ đạo với 5 điểm chính. Trong đó đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng quy hoạch treo, cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Một trong các mục tiêu tổng quát được đề ra là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Theo đó, mục tiêu cụ thể là tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 đạt từ 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 đạt từ 1.000 - 1.200 đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Kinh tế khu vực đô thị đóng góp GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế, 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á.

Nghị quyết số 06-NQ/TW cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, phát triển đô thị bền vững. Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cuộc sống đô thị, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh một lần nữa về quan điểm trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung nghị quyết để triển khai cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết hiệu quả, định kỳ kiểm tra, giám sát để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN