Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

06/01/2017 - 09:23

Trong ngày 5-1-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Thành phần tham dự học tập: văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trong tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị và quán triệt các chuyên đề, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do; Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN