Quân ủy TW tọa đàm về chống “Diễn biến hòa bình”

04/05/2012 - 08:08

Sáng 3/5 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương (Ban chỉ đạo 94) tổ chức Tọa đàm về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch.

Nhiều ý kiến tham luận đã được trình bày tại buổi tọa đàm. Các ý kiến đều thống nhất nhận định, hiện nay các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết tiến hành chiến lược diễn biến hòa bình với nhiều âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc, vừa tinh vi, vừa trắng trợn nhằm chống phá độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Chúng tập trung chống phá vào những luận điểm cơ bản, then chốt, nhạy cảm; xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch có những thay đổi trong tổ chức lực lượng và phương thức, thủ đoạn chống phá. Lực lượng chống phá trong nước đã có những hình thức hoạt động mới, trong đó có sự chuyển hóa và kết hợp giữa những người “bất đồng chính kiến” với những người “tự diễn biến," “tự chuyển hóa;" giữa những kẻ chống phá bên ngoài với những người “bất đồng chính kiến” bên trong.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương, khẳng định kết quả đạt được của cuộc tọa đàm rất quan trọng, đã khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của quân đội đối với cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

Tuy nhiên, Thượng tướng cũng nêu rõ, đây chỉ là kết quả bước đầu, bước quan trọng tiếp theo là những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại cuộc tọa đàm phải được khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, để sớm đề ra chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể, triển khai đến các cấp và từng cá nhân, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, giữ vững trận địa tư tưởng trong quân đội./

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN