Quí I, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

07/04/2009 - 15:04

Tham quan mô hình sản xuất hàng TCMN ở cơ sở Thanh Bình-An Hiệp. Ảnh: HH

Theo đánh giá chung, trong quí I-2009 tình hình kinh tế xã hội của Châu Thành huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đều được triển khai thực hiện khá tốt.

Huyện tập trung chỉ đạo điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh. Đã tác động tích cực đến các cấp, ngành, địa phương, tạo được chuyển biến tốt trên nhiều lĩnh vực.

Trong nông nghiệp, việc triển khai xây dựng các mô hình  chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái phát triển khá tốt. Các xã đã xuống giống lúa đông xuân đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha. Dự án trồng ca cao xen trong vườn dừa được tiếp tục triển khai ở các xã với 200 ha. Đã nghiệm thu chương trình ghép cải tạo ca cao hạt lai tại An Khánh. Củng cố Ban điều hành thuộc dự án bưởi da xanh ở 8 xã trong huyện. Về công nghiệp, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 308 tỷ đồng, tăng 16%. Sản phẩm chủ yếu tập trung vào các mặt hàng chế biến thủy sản, chế biến các sản phẩm từ dừa, sản xuất bánh kẹo, may mặc. Tổng doanh thu từ thương mại dịch vụ là 229 tỷ đồng, tăng 64%. Nhiều công trình xây dựng cơ bản được khẩn trương thực hiện đạt hiệu quả hơn. Huyện triển khai thực hiện các giải pháp để ngăn chặn suy giảm kinh tế và thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ từ trung ương, tỉnh để kích cầu sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Các hộ chính sách, nghèo, cận nghèo được quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, vượt chỉ tiêu kế hoạch.Tỷ lệ học sinh bỏ học đều giảm. Đặc biệt, huyện chú trọng nhiều đến phong trào xây dựng xã văn hóa, các chương trình y tế; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai, tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các khiếu kiện của nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao  nên đời sống một bộ phận người dân gặp khó khăn, nhất là nông dân nghèo, cán bộ công chức. Dịch cúm gia cầm còn tiềm ẩn nên người dân còn ngán ngại, chưa dám mở rộng chăn nuôi. Một số xã chậm xây dựng, triển khai các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội. Một số công trình, đề án xây dựng thực hiện còn chậm tiến độ do vướng khâu lập hồ sơ, giải phóng mặt bằng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp qui mô còn quá nhỏ, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Kinh doanh dịch vụ có bước phát triển nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ chủ yếu đều do tư nhân đầu tư nên sức thu hút khách chưa bền vững. Lượng khách du lịch, nhất là khách nước ngoài giảm đáng kể. Tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng cao về vụ việc, qui mô, nhất là tệ nạn trộm cắp, đá gà, đánh bài, thanh niên tụ tập gây rối.

Minh Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN