Quí I, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 4.430 tỷ đồng

17/04/2012 - 16:20

Trong quí I-2012, các ngành, các cấp TP. Bến Tre tập trung tổ chức và triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 4.430 tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm tổ chức thực hiện, qua kiểm tra đã xử phạt 11 trường hợp, chủ yếu nhãn hàng hóa và hạn sử dụng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21,2 triệu USD. Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô lớn đầu tư cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường, nên một số ngành hàng sản xuất tăng. Một số dự án đầu tư đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công như: khách sạn 3 sao Việt Úc, khu tái định cư Mỹ Thạnh An. Số doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể tiếp tục phát triển, đã cấp mới 99 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có 7 doanh nghiệp được tỉnh cấp mới giấy đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố. Nguồn vốn xây dựng cơ bản, xây dựng giao thông nông thôn được tập trung thực hiện. Một số xã, phường đã vận động nhân dân thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng 13 công trình theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Về chính sách xã hội, giải quyết việc làm thực hiện đạt kết quả khả quan, các ngành, các cấp thành phố đã huy động nguồn lực, các thành phần kinh tế và nhân dân chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chế độ chính sách, trợ cấp đối tượng xã hội và các chính sách an sinh xã hội đảm bảo chi trả kịp thời. Việc tuyển dụng lao động ở các khu công nghiệp tiếp tục tăng, đã giới thiệu việc làm cho 846 lao động trong đó có 37% lao động đã qua đào tạo.

Tuy nhiên, trong quí I còn một số hạn chế. Cụ thể là đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa tiêu dùng, giá dịch vụ tăng, trong khi thu nhập người lao động tăng chậm, đặc biệt là thu nhập các nông hộ trồng dừa giảm sút rõ rệt. Nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ bản chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phát sinh chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Trong quí II, TP. Bến Tre sẽ tiếp tục thực hiện các đề án trọng tâm về xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, giá cả hàng hóa thị trường, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh có chủ trương, chính sách phù hợp tháo gỡ khó khăn. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chăm lo gia đình chính sách và nhà ở hộ nghèo. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa khô, trong đó tập trung ngăn chặn có hiệu quả bệnh tay - chân - miệng.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN